Projektstöd IF

Aktuell information november 2021, Riktlinjer Projektstöd IF 2022-2023 - Under ansökningsperioden för 2020-2021 kunde föreningar söka bidrag för: Behålla ungdomar och utbilda aktivitetsledare. Denna ansökningsperiod stängdes ner 31 oktober 2021 och kommer ersättas med två nya riktlinjer.

 

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. SF distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper

  Projekt får beviljas för:

  - att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar (exempelvis delaktighet och inflytande för barn och ungdomar)

  - att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper (exempelvis prova på verksamhet, samarbete med skola och fritidsverksamhet, organiserad spontanfotboll, förenklade spelformer mm)


 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

  Projekt får beviljas för

  att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar (exempelvis utvecklingsarbete inom Diplomerad Förening)

  - att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen (exempelvis aktiviteter med ÖFF:s Fotbollsutvecklare)

  - att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten (exempelvis anpassning till de nationella spelformerna)

  - idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare (exempelvis SvFF:s stegutbildningar samt utbildning av Unga ledare i samband med ”Lira Blågult”)


 • Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

  - Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

  - Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

  - Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Ansökningsperioden för 2022-2023 är nu öppnad.

 

 

Föreningar i Östergötland ska ALLTID kontakta nedanstående konsulenter INNAN man skickar in ansökan.

 

Dan Elofsson
dan.elofsson@idrottostergotland.se
010-476 50 62

Stefan Strandberg
stefan.strandberg@idrottostergotland.se
010-476 50 65