Fotbollsutvecklare

Östergötlands FF:s utbildningsverksamhet ska präglas av tillgänglighet och kvalité. Oavsett var i distriktet din förening finns kan ni få samma stöd när det gäller utbildning inom ledar- och spelarutbildning. Varje förening i Östergötland har en fotbollsutvecklare (FU) kopplad till sig som kan vara ert stöd och hjälpa er efter vad era behov är.

Fotbollsutvecklarna har satt sig in i allt nytt som utvecklats inom svensk fotboll senaste åren. Det innebär fortbildning inom bland annat tränarutbildning, spelarutbildning, nationella spelformer och Spela, lek och lär.

Maryam Ramzi Al-Helli är engagerad i fotbollen både som spelare, ledare och domare utöver att hon är fotbollsutvecklare:

Fotbollen har utmaningar att inte tappa ungdomar inom fotbollen. Det är vår roll som fotbollsutvecklare att arbeta tillsammans med föreningarna för att behålla spelare så länge som möjligt. Ett sätt kan vara att visa på flera vägar inom fotbollen, man kan bli ledare, domare eller engagera sig på annat sätt i föreningarna.

Jens Wisén ingår också i fotbollsutvecklingsteamet med en lång bakgrund som spelare, ledare och tränare inom fotbollen och andra idrotter.'

Jag kan se inom fotbollen behovet av att stärka ledarskapet generellt och inte minst ur ett barn och ungdomsperspektiv. Det handlar mycket om kunskap och vilket förhållningsätt till fotbollen och idrotten vi har som ledare. I vår roll som fotbollsutvecklare kan vi tillsammans med föreningarna lyfta det här genom alla bra utbildningar och andra verktyg vi har till förfogande. Målet för oss alla måste vara att skapa ett livslångt idrottsintresse hos våra ungdomar.

Det första steget är att en Fotbollsutvecklare kommer ut till en förening på en första kostnadsfri informationsträff.

Efter informationsträffen tar föreningen beslut vilka aktiviteter som man vill genomföra tillsammans med Fotbollsutvecklaren. ÖFF och RF-SISU Östergötland har sedan en dialog med föreningen och kopplar på resurser utifrån bland annat projektstöd till fotbollsutvecklingsinsatserna, säger Dan Elofsson, utvecklingskonsulent på ÖFF med ansvar för tränarutbildningar och ansvarig för Fotbollsutvecklingsteamet.

Fotbollsutvecklarnas verksamhet följer utvecklingen av Covid 19, men är läget öppnar är Fotbollsutvecklarna redo att köra igång!

Ansök om utbildning till din förening