Anmälan av Damlag - DIGITAL BLANKETT

Denna blankett använd av DAM-lag som ej deltog i eller ej fullföljde senaste säsongens seriespel, nya damseniorlag, liksom av nystartad förening.
Anmälan avser endast 11-mannaserierna.
För anmälan till 7-mannaserien finns särskild blankett.
Anmälan ÖFF tillhanda senast den 10 januari.

Typ av lag Obligatoriskt