Bekräftelse på deltagande i SENIORserie - elektroniskt dokument

Blanketten används av de SENIORlag som fullföljt senaste säsong och ämnar fortsätta i seriespelet (avser Div 4-6 Herrar samt Div 3-4 Damer).
ÖFF tillhanda SENAST DEN 10 januari.

Serienivå Obligatoriskt
Ange här om Ni accepterar uppflytt en serienivå OM detta blir aktuellt: Obligatoriskt