AVANMÄLAN (STRYKNING/TA BORT) av seniorlag - DIGITAL BLANKETT

Denna blankett används då förening önskar STRYKA/TA BORT LAG (AVANMÄLA LAG) till seriespel (avser endast seniorlag i distriktsserierna Div 4-6 Herrar samt Div 3-4 Damer).
ÖFF tillhanda senast den 10 januari.

önskar härmed AVANMÄLA Obligatoriskt