Respekt i Fotboll

Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta med att sprida budskapet Respekt i Fotboll till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.

Bakgrund
Sedan 2008 har Östergötlands Fotbollförbund arbetet med Respekt i Fotboll för etik och moralfrågor på och omkring fotbollsplaner. Det som började som ett projekt ingår numera i förbundets ordinarie verksamhet.

Under perioden 2011 till 2018 har antalet grova förseelser minskat från 245 till att nu ligga runt cirka 160 per år. En bidragande faktor till att arbetet går åt rätt håll är arbetet med Respekt i Fotboll.

Inriktning
Den stora satsningen inom arbetet med Respekt i Fotboll kommer att ligga på utbildningar. Både Länsförsäkringar och Östergötlands Fotbollförbund vill arbeta med utbildningsinsatser gentemot föreningar med ungdomsverksamhet för att se till att vi fostrar spelare och ledare till att verka för ett bra klimat på och omkring planen. Vi kan därför sedan 2018 erbjuda föreningar att arrangera utbildningar inom temat Respekt i Fotboll. Dessa utbildningar är idrottslyftsberättigade och målsättningen är att så många föreningar som möjligt ska genomföra en utbildning.

Utöver arbetet inom ungdomsfotbollen kommer även punktinsatser göras inom seniorfotbollen för att se till så att vi har bra förebilder som är ambassadörer för Respekt i Fotboll även uppåt i åldrarna. Några av de övriga insatser som ska genomföras inom ramen för RiF är:

- Att arbeta mer med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst problem, för att med utbildning och sanktioner komma till rätta med problemen.

Se till att lag som beter sig dåligt kan komma att få bekosta matchobservatörer vid sina matcher.

- Utöver de observationer som görs utifrån disciplinärenden kommer ÖFF även fortsatt ha en budget avsatt för att göra extra observationer för att få en bild av den fotboll som spelas och för att visa närvaro under arrangemang.

- Projektet Diplomerad Förening ska genomföras - förbundets och SISU:s nya storsatsning på att stärka föreningen för att främja bland annat arbete med policy och värdegrundsfrågor. Respekt i Fotboll är ett område inom Diplomerad Förening.

- Respekt i Fotboll ska genomsyra ÖFF:s lägerverksamhet. Föregående år genomfördes föreläsningar på temat och domare bjöds in för att diskutera sin arbetssituation, detta kommer återigen vara en del av våra läger.

- Med hjälp av SISU ska ÖFF ta fram och tillhandahålla utbildnings- och informationsmaterial för ungdomsledare, spelare och föräldrar. Detta ska också paketeras på ett behändigt sätt för att underlätta exempelvis internutbildningar i föreningar.

Föreningarnas ansvar
Respekt i Fotboll bygger på föreningarnas engagemang, vilja och ansvar att inom Östgötafotbollen respektera medspelare, motspelare, domare och spelet.

Föreningarna ansvarar för:
att följa förbundets bestämda riktlinjer för Respekt i Fotboll och det som framgår av §22 i dokumentet "Förutsättningar för Östgötsk barn- och ungdomsfotboll".

Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar Östgöta har sedan starten varit en viktig samarbetspartner och möjliggjort en långsiktig satsning på Respekt i Fotboll.
"Respekt i Fotboll är ett led i vårt samhällsengagemang, där vi jobbar för att skapa trygghet på olika sätt. Via fotbollen gör vi det genom att starta samtalet om vikten och värdet av att ta ansvar för sitt beteende och respekterar varandra. Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla samarbetet med Respekt i Fotboll."

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta

Ansök om utbildning till din förening