Missa inte Avspark Östgöta 12 feb

Lördagen den 12 februari är det återigen dags för Avspark Östgöta - startskottet på fotbollssäsongen 2022. Det blir en spännande digital livesändning på temat ”Återstart Östgötafotbollen",  senaste nytt inom elitfotbollen samt en diskussion om ett högaktuellt ämne. Skriv in datumet i kalendern och läs mer om programmet.

Avspark Östgöta sparkar igång fotbollssäsongen med inspiration, nyheter och diskussioner till nytta för föreningar, styrelser, ledare, föräldrar och alla fotbollsintresserade inom Östgötafotbollen.

PROGRAM

VÄLKOMMEN!

8.30-8.45: Inloggning och uppvärmning
8.45-9.00: Inledning av Avspark Östgöta 2022.

BLOCK 1: 9.00-10.30

FÖREDRAG: "Nyckelordet stavas r o l i g t"

Andreas Ivarsson, docent inom psykologi vid Högskolan i Halmstad, berättar utifrån sin forskning om vad som kännetecknar en hälsosam och hållbar idrottskarriär och hur det hänger ihop med ungdomar som slutar spela fotboll. 

Föredraget varvas med diskussioner i smågrupper:

 • Vad är mina personliga reflektioner som ledare och/eller förälder kring en hälsosam och hållbar idrottskarriär.
 • Vad kan vi göra i föreningen för att åstadkomma en hållbar och rolig föreningsmiljö för barn och unga.

BLOCK 2 10.40 - 12.00

TEMAMÖTEN "Återstart av Östgötafotbollen"

Pandemin har slagit hårt mot idrotten och på olika sätt även fotbollen. Här kan du välja ett av tre seminarium som ur olika perspektiv tar upp erfarenheter av senaste åren och hur vi kan dra nytta av det i en återstart av fotbollen och föreningsverksamheten när Covid 19 släpper sitt grepp.

Seminarium 1:
BARN & UNGDOMSFOTBOLL: Digitalisering och nya tävlingsformer

Ansvariga för barn och ungdomsfotbollen bjuds in till ett möte inför säsongen:

 • Nytt inför säsongen utifrån ledar- och föreningsperspektiv.
 • Nya grepp för att göra tävlingsfotbollen anpassad ur ett barn och ungdomsperspektiv.
 • Diskussion om digitala verktyg och hur det kan förenkla ledarrollen

Seminarium 2
FRAMTIDENS LEDARE: Ideellt, arvoderat eller professionellt?
Föreningar och ledare flaggar för att det ideella ledarskapet är en av fotbollens och föreningslivets stora utmaningar.

 • Hur ser mottagarkraften i föreningarna för spelformer, trygghetsarbete och barnperspektiv?
 • Vem kommer vara ledare i framtiden och går den ideella föräldramodellen att behålla över tid.
 • Kan en ny modell från Svenska Fotbollförbundet med Fotbollsutvecklare i förening” var en del av lösningen

Seminarium 3
FÖRENINGSRESURSER: Är kärnverksamheten underfinansierad?
Ekonomi och resurser för utveckling är en ständigt återkommande fråga för föreningsstyrelser.

 • Vilka möjligheter finns det för finansiering av en förening och vilka kan vi ha missat?
 • Hur kan Fotbollens SROI-modell hjälpa föreningar att lyfta fram värdet av kärnverksamheten gentemot kommuner och näringslivet?
 • Hur klarar föreningar ökade förväntningar från medlemmar, kommuner och sponsorer kring anläggningsutveckling, jämställdhet och miljökrav.

BLOCK 3: 12.15-12.45:

FOTBOLLSSNACK: Insyn i våra allsvenska klubbarna inför säsongen!

Panelsamtal med företrädare för länets allsvenska klubbar läget i lagen och hur de arbetar med digitala verktyg och analys för att vinna matcher och vara framgångsrika.

AVSLUTNING

12.45-13.00: Summering av dagen.

Med reservation för att programmet kan ändras.

MÖTESINFORMATION

Information om anmälan och förutsättningar mötet till Avspark Östgöta 2022 kommer publiceras här inom kort.

SAMARBETSPARTNERS 

Avsparks Östgöta 2022 genomförs av Östergötlands Fotbollförbund i samarbete med RF-SISU Östergötland, vår utvecklingspartner Holmen samt mediepartner Östmedia.