Stöd för återstart av fotbollen

Information om vilka stöd Östergötlands Fotbollsförbund har att ge föreningar för att återstarta fotbollen och verksamheten.

STÖD FÖR UTVECKLING OCH ÅTERSTART

Pandemin går in i en ny fast med borttagna restriktioner och fotbollen ges inför säsongen 2022 en möjlighet att återstarta fotbollen. Både Östergötlands Fotbollförbund och RF-SISU har olika stöd för återstarten.

ÖFF har under pandemin fått ett ekonomiskt överskott på grund av digitalisering, framskjuten och omställd verksamhet samt olika stöd. Förbundets överskott tillsammans med stöd för återstart från Svenska Fotbollförbundet ger möjligheter för föreningar att återstarta verksamheten.

Från ÖFF sida har vi sett ett stort värde att alla kommittéer kommer samlat i ett antal prioriterade frågor:

 • Övergripande
 • Tävlingsverksamhet
 • Domarverksamhet
 • Fotbolls och föreningsutveckling
 • Projektstöd
 • Samordning med RF-SISU Östergötland

Nedan kan du läsa om ÖFF:s tillgängliga stöd och på vilket sätt det ger föreningarna möjlighet att återstarta sina verksamheter.

ÖVERGRIPANDE

 • Slopad kansliavgift under 2022

För att ge tillbaka till medlemsföreningarna har ÖFF:s styrelse beslutat att ge tillbaka till föreningarna på följande sätt:

TÄVLINGSVERKSAMHET

 • Återstart och tillväxt av fotboll- och futsallag
 • Rekrytering av spelare inom fotboll och futsal 26 år och äldre

Fotbollsligan är en förenklad tävlingsform i spelformen 7 mot 7 som erbjuds för föreningar som tappat spelare eller lag under pandemin. I Fotbollsligan kan föreningar med en mindre trupp bedriva matchspel som vi sett som en viktig pusselbit för att behålla glädjen för fotbollen under pandemin. Fotbollsligan kan också vara en väg tillbaka för enskilda spelare då Fotbollsligan erbjuds både för föreningslag och kompislag med en friare representationsrätt, spelaren behöver alltså inte vara registrerad för den förening spelaren deltar för i matchspel. Föreningar som anmäler sig till Fotbollsligan beviljas ett uppstartsstöd under säsongen 2022.

Föreningar har också möjlighet att söka uppstartsstöd för aktiviteter de själva initierar som bidrar till glädje och gemenskap för att behålla och återrekrytera spelare.

DOMARVERKSAMHET

 • Rekrytera domare till fotboll och futsal

Östergötlands Domarkommitté avser att använda återstartsstödet för åter- och nyrekrytering av domare, både i form av stöttning till länets domarklubbar och i rena utbildningsinsatser. Med hjälp av stödet kan domarklubbarna exempelvis få resurser för att kunna observera nya domare, men också för att kunna koppla samman domarklubbarna med ungdomsprojektet Ingen domare, ingen match. På så sätt så kan vi ge domarklubbarna i länet förutsättningar att fokusera på utbildning och utveckling av sina domare.

FOTBOLLS OCH FÖRENINGSUTVECKLING

Återstartsstöd

 • Fotbollsutveckling Grund och Fotbollsutvecklare i IF
 • Åter- och nyrekrytering av organisationsledare i föreningarna
 • Landsbygdsföreningsutveckling
 • Jämställd representation och kultur inom förening

Pandemin har gett både ÖFF och föreningar möjlighet till en återstart av kärnverksamheten – det vill säga fotbollsverksamheten.

Svenska Fotbollförbundet har identifierat en nyckelroll i Fotbollsutvecklare i Förening och utvecklat en helt ny webbportal för spelarutbildning i förening. ÖFF och RF-SISU Östergötland har tagit fram ett upplägg för att få igång ett utvecklingsarbete som omfattar hela föreningen utifrån ”Fotbollsutveckling Grund och Fotbollsutvecklare i Förening”. Det fokuserar på föreningen som helhet utifrån spelarutbildning och ledarförsörjning.

Vi får också signaler från föreningar att det ideella engagemanget påverkats och behöver stärkas och stimuleras. Det är också en viktig fråga som kommer in i fotbolls och föreningsutvecklingen.

Projektsstöd Förening

Utöver riktat stöd för Återstart finns även det vanliga projektstödet för föreningar att söka utifrån två inriktningar.

 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

 • Inkludering av underrepresenterade grupper

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projekt får beviljas för exempelvis:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar (exempelvis utvecklingsarbete inom Diplomerad Förening)
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen (exempelvis aktiviteter med ÖFF:s Fotbollsutvecklare)
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten (exempelvis anpassning till de nationella spelformerna)
 • att erbjuda ledare idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare (exempelvis SvFF:s stegutbildningar samt utbildning av Unga ledare i samband med ”Lira Blågult”)

Inkludering av underrepresenterade grupper

Projekt får beviljas för:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar (exempelvis delaktighet och inflytande för barn och ungdomar)
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper (exempelvis prova på verksamhet, samarbete med skola och fritidsverksamhet, organiserad spontanfotboll, förenklade spelformer, riktade utbildningar mm)

Viktigt information

Innan föreningar gör ansökan om projektstöd ska kontakt tas med utvecklingskonsulenter på ÖFF. Kontaktuppgifter och information om vad som inte kan beviljas klicka på länken:

https://ostergotland.svenskfotboll.se/utbildning/projektstod-if/


Projektstöd finns både hos ÖFF och RF-SISU med samma inriktning där vi från stödorganisationerna arbetar för att samordna stödet för att ge fotbollsföreningar utvecklingsstöd utifrån inriktningarna. För stöd hos RF-SISU Östergötland ska kontakt tas med föreningens idrottskonsulent.

Vi får också signaler från föreningar att det ideella engagemanget påverkats och behöver stärkas och stimuleras. Det är också en viktig fråga som kommer in i fotbolls och föreningsutvecklingen.