Föreningskonvent gav utbyte och verkstad

Äntligen kan fotbollen mötas fysiskt för folkbildning och erfarenhetsutbyte. I Norrköping genomfördes ett föreningskonvent där fem föreningar kunde kombinera tid för eget utvecklingsarbete med inspirerande erfarenhetsutbyte.

På fredagskvällen checkar föreningsmänniskor in på Scandic Nord från; Bråvalla IK, Lindö FF, Ringarum IF, Kimstad GoIF och IFK Norrköping ihop med RF-SISU Östergötland och ÖFF. Efter en stadig kycklingbuffé väntar erfarenhetsutbyte i folkbildningens tecken med tvärgrupper kring diskussion om vikten av att utveckla träningsmiljön i föreningen som är kopplat till målområdet Spelarutbildningsplan. Därefter övergår kvällen till eget föreningsarbete för att avslutas med socialt och informellt erfarenhetsutbyte.

Bråvalla IK planerar ledarenkät

Nyast i gänget är Bråvalla IK – klubben för alla – som bildades 1927. Det är en renodlad ideell förening med flera sektioner. Fotbollen har ett tiotal lag och tar nu första steget in i Diplomerad Förening.

- Vi har under senaste åren arbetat med att vidareutveckla föreningen, och där kommer Diplomerad Förening in naturligt utan att målet är uttalat att bli diplomerade, säger ordföranden för Bråvalla IK:s Lina Ettling.

Förutom att RF-SISU Östergötland och ÖFF är bollplank får föreningen inspel av Stefan Johnsson från IFK Norrköping som nyligen diplomerat  akademiverksamheten.

- Fördelen är att det finns verktyg och vi kan få stöd av ÖFF och RF-SISU. Här möter vi också föreningar som kommit längre som vi kan få hjälp och tips av. För oss gäller det att hitta en ambitionsnivå som passar oss. Nästa steg är att skicka ut en ledarenkät och hitta en lösning för ledarcoacher i föreningen, fortsätter Lina.

Bråvalla IK bollar ledarutveckling med RF-SISU och IFK Norrköping.


Kimstad GoIF skapar trygga idrottsmiljöer

I det stora grupprummet sitter sex personer från Kimstad GoIF och arbetar med målområde spelarutbildningsplan. Föreningen bedrivs ideellt och har nått cirka 60 procent av kriterierna inom Diplomerad Förening. Vid det ena bordet sitter projektgruppen och arbetar med "Trygg Idrottsmiljö". Vid ett annat bord sitter föreningens ledarcoacher och diskuterar spelarutbildning i praktiken.

- Vårt arbete med Diplomerad Förening har gått stötvis utifrån hur mycket tid vi har haft. För oss var det upprinnelsen till det här konventet att få tid att arbeta tillsammans för att komma vidare i arbetet. Vi uppskattar verkligen den egna tiden att kunna arbeta med olika delar tillsammans. Det svåra annars är att få tid då vi jobbar, tränar lag och annat i vardagen, då är den typen av möten bra för att komma framåt i utvecklingsarbetet, säger Lina Andersson som ingår i projektgruppen Diplomerad Förening som också poängterar det värdefulla att träffa andra föreningar.

Kimstad planerar för trygga idrottsmiljöer

 

Vi uppskattar verkligen den egna tiden att kunna arbeta med olika delar tillsammans i föreningen.

Ringarums IF släcker kriterier

Ringarums IF är en ideell flersektionsförening med 555 medlemmar, varav 100 aktiva barn. På plats på konventet är ordförande, sekreterare och fler ur projektgruppen för Diplomerad Förening.

- Vi har gjort spelarutbildningsplan och nu arbetar vi med handlingsplanerna för att kunna släcka det kriteriet i utvecklingsarbetet med Diplomerad Förening. Det andra som vi är här för är föreningsutbytet. Vi har fått massa bra idéer från andra föreningar, inte bara om spelarutbildning, utan även om föreningsutvecklingsfrågor, säger Marika Koivuluoto, ordförande i Ringarums IF.

 

Ringarums IF arbetar med Diplomerad Förening

Vi har fått massa bra idéer från andra föreningar om föreningsutveckling.

Lindö FF implementerar värdegrundsarbete

Lindö FF var första förening i Norrköping att bli Diplomerad Förening. En stor resursstark förening med kanslianställda som lever efter kärnvärdena ”Engagemang”, ”Glädje”, ”Kamratskap” och ”Respekt”. Nu väntar arbetet med att implementera det som utvecklats fram under ett antal års processarbete.

- Vi har en värdegrund som vi kallar ”gula tråden” som vi nu ska uppdatera och synka med det vi arbetat fram under arbetet med Diplomerad Förening. Det är vad vi själva gör och sedan har vi allt det här med att träffa andra från föreningar och byta erfarenheter, säger Ulf Andersson, barn och ungdomsansvarig i styrelsen.

 

Lindö FF diskuterar värdegrund och "gula tråden"


Tid för föreningsverkstad

Att träffas från fredagskväll till lördaglunch är tillräckligt med tid för att få saker och ting gjort samtidigt som helgen finns kvar. Thomas Westerberg med lång erfarenhet av certifierings och utvecklingsarbete från bredd till elitnivå är bollplank till Lindö FF och trycker på värdet att komma iväg från föreningsvardagen.

- Här får ledarcoacherna i Lindö FF tid att komma bort och sätta sig ned och arbeta. Det blir på ett annat sätt än möten där folk kan vara stressade och det kan komma saker i vägen. Att som förening få mycket egen tid som här är mycket bra och det blir verkstad. Annars är det lätt på konferenser att det blir korvstoppning med massa långa föredrag och presentationer.

Slutligen ett tips från coachen: Föreningar som vill träffas för folkbildning, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte kan kontakta RF-SISU Östergötland och Östergötlands Fotbollförbund för stöd och resurser.

Här finns mer att läsa om Ledarcoachen