Information kring domartillsättning 2022

Fr o m säsongen 2022 kommer Östergötlands fotbollförbund sköta all domartillsättning i fotboll och futsal i seriespel på senior- och ungdomsnivå fr o m 15 år och uppåt. Detta görs initialt som ett projekt över 18 månader med utvärdering därefter. Huvudansvarig för tillsättningen är Bernt Gustavsson som tillträder sin tjänst på ÖFF i början av 2022.

Uppdraget som domartillsättare är ett utmanande och tidskrävande uppdrag och för att kunna hålla de krav på tillgänglighet som både domare och föreningar behöver och lägga ned den tid och arbete som krävs för att få rätt domare på rätt match så är det en förutsättning att det kan skötas av anställd personal och inte av ideellt arbetande personer vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Närhetsprincipen kommer fortfarande tillämpas på lämpliga nivåer men givet den utmaning som vi har i Östergötland med ett tuffare matchklimat på många matcher och spelplaner så kan en mer rutinerad domare med längre resa till matchen komma att tillsättas om nödvändigt.

Alla domare som dömer på nivån 15 år och uppåt måste minst ha genomgått SvFFs domarutbildning steg 1 och det är inte tillåtet för föreningar, oavsett om det gäller tränings- eller cupmatch, att bemanna med egna ungdomsdomare. Mer information om kontaktvägar och rutiner kommer publiceras på ÖFFs hemsida när det närmar sig säsongen 2022.

För frågor kontakta Freddy Engström (ordförande i Domarutvecklingskommittén)