Lotorps ideella väg till Diplomerad Förening

Det finns lika många vägar fram till Diplomerad Förening som föreningar. Lotorps IF har med en tydlig plan, ideell kraft, stöd och uthållighet genomfört en utvecklingsresa till Diplomerad Förening. Det har stärkt fotbollsutvecklingen och föreningsdemokratin.

Föreningsidyll hos Lotorps IF


Septembersol i kombination med höstlöv på träden skapar en fotbollsidyll på Bruksvallen hos Lotorps IF. På planerna framför klubbhuset gör F15-laget sista träningspasset inför söndagens distriktsmästerskapsfinal mot ärkerivalen Smedby AIS från Norrköping. På andra planhalvan tränar ett ungdomslag ett av de sista passen innan det blir för mörkt på kvällarna i avsaknad av elljus.

Föreningsmänniskan personifierad

Inne i klubbstugan fräser kaffebryggaren till. Nykokt kaffe väntar på ledarna enligt tradition efter träningarna. Senare på kvällen träffas projektgruppen för arbetet med Diplomerad Förening för ett sista förberedande möte innan diplomeringskvällen med Svenska Fotbollförbundet, ÖFF och RF-SISU Östergötland kommande vecka.

Helena Johansson personifierar en eldsjäl och en föreningsmänniska. Hela familjen är en del av föreningen. Själv har hon spelat, tränat, administrerat, planerat, utbildat och sätter nu på kaffekokaren. Med promenadavstånd till idrottsplatsen ställer upp hon upp på ett möte med kort varsel när ÖFF kommer på blixtvisit. Hon berättar om hur Lotorps IF utan anställda med ideell kraft arbetat med Diplomerad Förening.

- Det har helt klart varit en utmaning att hitta tiden att reflektera tillsammans och sen för alla att få tiden att skriva och författa. Alla i projektgruppen har heltidsarbeten och många har dessutom fler roller i föreningen. Arbetet har stundtals stannat upp men där har Kjell varit en viktig kraft för att få oss att fokusera inte bara på målet utan att se processen som det viktigaste i arbetet med Diplomerad Förening.

Diplomering med ideella insatser

Kjell i sammanhanget är ”Kjella” Storm som är förbundsdiplomerare på ÖFF och idrottskonsulent på RF-SISU. Han har varit med och diplomerat IFK Wreta Kloster, Lindö FF och IFK Norrköping Ungdom som på olika sätt haft anställda och arvoderade med i processen.

 - Lotorps IF har med helt ideella insatser gått hela vägen till Diplomering på ett helt fantastiskt och imponerande sätt. Det bevisar att alla karaktärer av föreningar kan jobba och utvecklas tillsammans med Diplomerad förening.

När vi går över Lotorpsån till på B-planen pågår där en klassisk avslutningsmatch mellan ledare och föräldrar på ena sidan och spelar och syskon på andra. Just denna kväll går det att ta på essensen av svensk idrottsrörelse och föreningsliv.

SvFF med diplom i bagaget

Drygt en vecka senare är det representanter från Svenska Fotbollförbundet som får åka den natursköna vägen längs ån in i samhället Lotorp och parkera vid klassiska Bruksvallen. Föreningen som bildades redan 1923 har idag 420 medlemmar. Ordförande är Anders Molund som till vardags arbetar på Siemens som är tätorten Finspångs stora arbetsgivare och där många anställda bor i just Lotorp.

- I Lotorps IF har vi under rätt många tyckt att vi är en rätt vettig förening. Fokus på barn, allas rätt att vara med, låga avgifter, många ledare. Men vi insåg också att mycket av det satt i väggarna, att det inte var dokumenterat. Så för sju år sedan startade vi ett arbete inom föreningsutvecklingsarbete med Kjella, där vi funderade mer strukturerat varför och hur vår förening är så vettig, berättar Anders.

Diplomerad Förening gjorde att vi funderade mer strukturerat kring varför och hur vår förening är så vettig

När verktygslådan Diplomerad Förening kom från Svenska Fotbollförbundet kopplades den till det pågående utvecklingsarbetet.

- För oss blev Diplomerad Förening ett naturligt steg att ta. Vi tror också att det som inte är under utveckling by default är under avveckling, vilket gör att det är livsavgörande för oss att fortsätta utvecklas. Diplomerad Förening har gett oss möjligheten att göra det. Både i Klubbstugan och på och vid sidan av planen.

Nyckelroll och framgångsfaktorer

En framgångsfaktor med Diplomerad Förening i Östergötland har varit strukturering och organisering av arbetet. Rollen som projektledare är en nyckelfunktion som innehafts av Åsa Rydin. Bollen sattes i rullning våren 2019 efter uppstartsmöte, bildande av projektgrupp samt erfarenhetsutbyte med andra föreningar som var inne i Diplomerad Förening.

-Vi bestämde tidigt att det skulle få ta tid eftersom vi är ideella och arbetet behöver göras parallellt med annat i föreningen. Projektgruppen har ändrat form över tid men vi har varit fem personer hela tiden som bestått av styrelsemedlemmar, föräldrar och ledare . Vi har varvat mellan att träffa Kjell, sitta själva i hela gruppen och dela upp oss i mindre konstellationer för att föra processen framåt ,säger Åsa Rydin.

Det skulle få ta tid eftersom vi är ideella och arbetet behövs göras parallellt med annat i föreningen.

Stärkta ledare och spelarutbildningsplan

Första steget i processen med Diplomerad Förening är att få en nulägesbild av föreningen genom en självskattning. Det görs via digitala enkäter, en version till ledare och en till spelare och vårdnadshavare.

Resultatet brukar visa att det finns utvecklingsarbete att göra när det kommer till spelarutbildning och ledarförsörjning. I det läget kopplas det på en fotbollsutvecklare från ÖFF som arbetar utifrån en genomförandeplan för att hjälpa föreningen att sätta check på tillhörande utvecklingskriterier.

- Att ha en tydlig inriktning och spelatutbildningsplan är viktig för att tydliggöra och  säkerställa fotbollsverksamheten innehåller rätt saker utifrån barn och ungdomars ålder och mognad. Den blir på så sätt ett hjälpmedel för ledarna när det gäller att planera och genomföra träning, matcher och andra aktiviteter, säger Anders Borg Carrum, fotbollsutvecklare vid ÖFF som varit ett stöd till Lotorps IF under processens gång.
- Det innebär dessutom att alla spelare i föreningen får en liknande och likvärdig fotbollsutveckling. En väl förankrad inriktning och en spelarutbildningsplan går att likna vid läroplanens roll inom skolan.

En tydlig inriktning och spelatutbildningsplan är viktig för att tydliggöra och  säkerställa fotbollsverksamheten innehåller rätt saker utifrån barn och ungdomars ålder och mognad

Underlätta för ledare

Diplomerad Förening ska inte ses som ett dokumentarbete som enbart bedrivs i klubbhuset och i styrelserummet. Hela syftet med utvecklingsprocessen är att främja och säkra upp en bra barn och ungdomsverksamhet. Det ska underlätta ideellt ledarskap och göra ledaruppdraget mer motiverande.

- För det första blir jag stolt över att vara med i en förening som jobbar med utveckling av föreningsmiljön, så att barn och unga får en trygg fritid. Som ledare känns det bra att veta att det finns en grundtanke med hur träningar och matcher ska genomföras och att man alltid kan fråga om råd om man är osäker på något. Det känns också bra att möjligheten till utbildning finns, och att nya tankar och idéer tas emot positivt, säger Pernilla Nygren Andersson som är en av föreningens alla ideella ledare:

Tydliga effekter

Kjella Storm ser nu när den fjärde föreningen når Diplomering-status att det ger tydliga och positiva effekter

- Diplomeringsarbetet har gett positiva effekter i verksamheten där alla medlemmar är betydelsefulla, där en för alla, alla för en är viktigt och där ledare, spelare och föräldrar har tydligare medinflytande och påverkan för att tillsammans stärka och utveckla tränings -och föreningsmiljön.

Tydligare medinflytande och påverkan för att tillsammans stärka och utveckla tränings -och föreningsmiljön.

Ökat inflytande och demokrati

Svenska Fotbollförbundet lyfter fram många fördelar med Diplomerad Förening. Förutom föreningsutvecklingsresan ger det stärkta relationer till sponsorer, kommunen, intressenter och medlemmarna. För Anders Molund i rollen som ordförande har Diplomerad Förening inneburit en tydligare struktur och att inte alla frågor hamnar i hans knä som det annars kan göra i föreningar. Han trycker särskilt på det stora värdet av ökad medlemsnytta och föreningsdemokrati.
 
- De effekter medlemmarna kommer märka är en större öppenhet med vad Lotorps IF står för och vilka riktlinjer vi har. Medlemmen kommer också märka en mer demokratisk förening genom medbestämmande på ett uppsökande sätt. Och sist men absolut inte minst – medlemmen kan känna sig säker på att vi fortsätter utvecklas in i framtiden, säger Anders och avslutar.

- Diplomerad Förening och verktygen med regelbundna utvärderingar och uppdateringar gör att vi blir moderna och står rustade väl för vad framtiden än har att komma med.

Medlemmen kan känna sig säker på att vi fortsätter utvecklas in i framtiden som förening

Diplom och smörgåstårta

Diplomeringskvällen slutade med att det sista kriteriet blev grönt. Diplom och massa schysta fotbollsbollar till föreningen. Smörgåstårta på tallrikarna och bubbel i glasen.

För er som undrade hur matchen mellan ledarna och spelarna slutade. Ledarna och föräldrarna åkte på storstryk som vanligt.

Vi säger GRATTIS och fortsatt lycka till LOTORPS IF som nu är DIPLOMERAD FÖRENING!

FAKTA - LOTORPS IF

Bildad: 1923
Antalet medlemmar: 420
Idrottsplats: Bruksvallen, invigd 1980
Antal lag:
Antal ledare:
Ny föreningsstadga
 (utvecklad genom Diplomerad Förening)
Lotorps IF är en breddidrottsförening med socialt engagemang som huvudsakligen bedriver fotbollsverksamhet i Lotorp. Vår förening vill utveckla medlemmarna positivt i såväl fysiskt, psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Vi vill verka för en meningsfull fritid i kamratlig anda för våra barn, ungdomar och vuxna i Lotorp med omnejd.
Vision:
Den samhällsengagerade föreningen där alla vill vara med.
Händelser:
Damlag har i flera år varit topplag i Div 1
Damlag i allsvenskan 1978 och 1997.

 

FAKTA – DIPLOMERAD FÖRENING

Vad

Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening.

Målområden:

  1. Inriktning och Ledning
  2. Ledarförsörjning
  3. Spelarutbildning
  4. Ekonomisk styrning
  5. Kommunikation
  6. Demokrati och delaktighet.

Varför

Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll.

Hur

Svenska Fotbollförbundet, fotbollsdistrikten och RF-SISU har till uppgift att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete.

 

KONTAKT

Vill du som förening, fotbollsutvecklingsansvarig eller styrelse veta mer om Diplomerad Förening kontakta:

Kjella Storm
Idrottskonsulent RF-SISU och Förbundsdiplomerare på ÖFF:

Mobil: 0705-088857,
Tel: 010-476  50 38
Mail: kjell.storm@rf-sisu.see