LF Östgöta certifierad jämställd sponsor

Länsförsäkringar Östgöta – ÖFF:s utvecklingspartner gällande Respekt i Fotboll och Jämställd Fotboll – har blivit certifierad på högsta nivån av organisationen FairPay som jämställd sponsor.

Utgångspunkten för Länsförsäkringar Östgötas förändringsarbete gällande sin sponsring har varit statistik från organisationen Fairpay. Den visar på att 47 procent av alla idrottsutövare i Sverige är kvinnor, men 80 procent av sponsringen går till män.

Högsta certifieringen

Nu när Länsförsäkringar uppnått högsta certifiering grön av Fairpay innebär det att bolagets sponsring är helt jämställt fördelad mellan kvinnor och män.

 - Det är en högst medveten strategi och satsning vi gör för att bidra till ökad jämställdhet och inkludering inom idrotten med slutmålet att öka tryggheten. Idrotten är en superkraft i samhället och vi tror att den förflyttning som sker där också ger ringar på vattnet i övriga samhället, säger Tommy Eklöf, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Östgöta och fortsätter:
- Barn och unga har rätten att känna sig trygga i att växa upp i en idrottsvärld som värnar om allas lika värde. Tryggheten som kommer från att inkluderas och tas på allvar, och kunna idrotta på lika villkor. Oavsett om man är man eller kvinna. Vi och övriga näringslivet är en del av lösningen.

 Det är en högst medveten strategi och satsning vi gör för att bidra till ökad jämställdhet och inkludering inom idrotten

Jämställdhet och ekonomi

Östergötlands Fotbollförbund har senaste åren arbetat aktivit med jämställdhetsfrågan. Inför 2022 blev jämställd fotboll ett utvecklingsområde inom samarbetet med Länsförsäkringar där ledarförsörjning och ekonomi är två viktiga frågor.

- Vi gratulerar Länsförsäkringar Östgöta till utmärkelsen som jämställd sponsor. Vårt långvariga samarbete omfattar numera även jämställdhet som en gemensam utvecklingsfråga där vi ger kraft till varandra, säger Johan Thorén, marknads och kommunikationsansvarig på ÖFF och fortsätter:
- Inom ramen för Diplomerad Förening som handlar om föreningsutveckling ingår det för föreningar att ha en jämställd resursfördelning. Det är också tydligt att förbund och föreningar som arbetar med jämställdhet stärker sin attraktivitet hos sponsorer, kommuner och andra intressenter, 

Värdefullt för elitklubbar

Vid en presskonferens på Platinum Cars Arena deltog bland andra Kim Martin från Linköping HC och Christoffer Nyman från IFK Norrköping.

- Jag ser väldigt positivt på att Länsförsäkringar Östgöta sponsrar jämställt. Det är ett initiativ som kommer få en förening som IFK Norrköping att nå sina mål både på herr- och damsidan i framtiden om fler sponsorer tänker på samma sätt, säger Christoffer Nyman.

Det är ett initiativ som kommer få en förening som IFK Norrköping att nå sina mål både på herr- och damsidan i framtiden

Fotbollen och ishockeyn är de två kommersiellt ledande idrotterna där utvecklingen inom jämställd sponsring får stort genomslag:

- Länsförsäkringars engagemang betyder mycket för idrotten i Östergötland och speciellt för oss kvinnor. Jag hoppas att flera företag följer efter för att skapa bra miljöer och förutsättningar för alla idrottare oavsett kön, säger Kim Martin.

Skillnad tillsammans

FairPay samspelar både med näringsliv och föreningsliv. Förhoppningn är att fler företag blir inspirerade att följa efter Länsförsäkringar Östgöta, som hittills är det enda FairPay-certifierade företaget i Östergötland. 

- Jag tror att det är fler företag både i Östergötland och nationellt som är redo att styra om och bidra till att kvinnor och män får samma förutsättningar inom idrotten. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Isabelle Widmark, ordförande för FairPay.

INFO & KONTAKT
Här kan du läsa mer om ÖFF:s arbete med:

Vill du veta mer om sponsring; kontakta Johan Thorén via johan.thoren@idrottostergotland.se

FAKTA - FairPay

FairPay är en stiftelse som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. Stiftelsen vill att alla människor ska få utöva den idrott man är mest intresserad av och – om man vill – göra en karriär inom den, utan att könet ska avgöra om man får den möjligheten.

I det strategiska utvecklingsarbetet samarbetar FairPay med olika aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. En samverkan som hjälper till att åstadkomma hållbar förändring på flera olika nivåer i samhället.