Förbundsstämmor 2022

Östergötlands Fotbollförbund bjuder in till årsmöte och representantskapsmöte på Valla Folkhögskola onsdagen den 2 mars 2022.

ÖFF:s Årsmöte och Representanskapsmöte genomförs enligt nedan.

Årsmöte 2022

Årsmöte genomförs den 2 mars kl 17.30 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Motioner till Årsmötet 2022 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december 2021.Representantskapsmöte 2022

Representantskapsmötet genomförs den 2 mars kl 19.30 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Motioner till Representantskapsmötet 2022 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december 2021!

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen