SAVE THE DATE: Avspark Östgöta 2022

Östergötlands Fotbollförbund tar sats för en återstart efter Covid 19 och kommer utveckla vårt koncept kring Avspark Östgöta under 2022. Första ”Save The Date” är 12 februari.

ÖFF har genomfört olika format av Avspark från digitalt till fysiskt. Nu tar vi det bästa från våra erfarenheter och genomför en mix av inspirerande möten.


AVSPARK ÖSTGÖTA 2022
1, Avspark Östgöta : Digitalt

Datum: 12 Februari 2022
Plats: Möte via Zoom
Tema: Återstart Fotbollen: återrekrytera, rekrytera, behålla och utveckla


2. Avspark Östgöta - Vårsäsongen
Fotbollsmanifestation hos föreningar över länet.

  • Spelformer
  • Utbildning
  • Fortbildning

Datum: TBO under april

3. Avspark Östgöta - Höstsäsongen
Fotbollsmanifestation hos föreningar över länet.

  • Spelformer
  • Utbildning
  • Fortbildning

Datum: TBO under aug

4. Slutsignal
Fotbollsöverraskning som avslutar säsongen och inspirerar inför nästa avspark. Under utveckling.