Missa inte 1 september-regeln

Missa inte att ansökan om spelarövergång måste vara SvFF tillhanda senaste den 31 augusti för att möjliggöra spel i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen 2021. För nyregistrering av spelare ska registrering vara gjord före den 4 september. Detta gäller i ÖFF:s representationsserier samt SvFF:s serier, kval, slutspel och cuper.

Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF 
den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens 
representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening. 

Vad som sägs i första stycket gäller i representationsserierna i Östergörland samt serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, SM Flickor 17, SM Pojkar 17 och SM 
Pojkar 19 eller i kvalificeringsspel till SM pojkar 17 och SM Pojkar 19. 

Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell 
övergång och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.