Futsalens frimånad t.o.m. den 31 augusti

Futsalens frimånad för amatörer sträcker sig under period fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 31 augusti.

Amatör i futsal har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att
även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell
respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.