Anmäl föreningen till Fifty-Fifty

Nu ger ÖFF och RF-SISU i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta styrelser en spännande möjlighet kring Jämställd Fotboll. Det handlar om FIFTY-FIFTY – en kostnadsfri webbaserad utbildning som är enkel genomföra med tydligt resursstöd och syfte.

SYFTE

Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställd fotboll och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att du och din förening kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig i första hand till föreningsstyrelser.

Fifty-Fifty guidar din förening till att bli mer jämställd i allt från stora beslut till små mikrohandlingar som gör stor skillnad. Det har aldrig varit enklare!

Hans Wetterhall, sakkunnig Jämställd Idrott, RF-SISU Östergötland, och utbildningsansvarig för Fifty-Fifty.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Webbutbildningen Fifty/Fifty guidar din idrottsförening till att bli mer jämställd och omfattar sex delar där varje utbildningstillfälle är 45 min.

 1. Varför är det viktigt med jämställdhet
 2. Normer
 3. Kommunikation
 4. Rekrytering
 5. Struktur och makt
 6. Ta fram föreningens egen åtgärdslista

Det finns flera motiv för styrelser att delta i Fifty-Fifty. Föreningen sätter fokus på Jämställd Fotboll, ökar kompetensen och får stöd i att ta fram en handlingsplan samt kan synliggöra arbetet inom föreningen gentemot medlemmar och utåt till sponsorer, kommun och andra intressenter.

Johan Thorén, utvecklingskonsulent på ÖFF och ingår i operativa gruppen för Jämställd Fotboll.


UPPLÄGG OCH STÖD

Föreningar som anmäler sig får tillgång till följande verktyg, stöd och resurser:

 • Föreningar erbjuds att delta i Fifty-Fifty-program
 • 3000 kronor i stimulansbidrag med stöd från Länsförsäkringar Östgöta
 • Tillgång till kostnadsfri digital utbildning anpassad för styrelsemöten
 • Tillgång till idrottskonsulent på RF-SISU som stöd och att ta fram handlingsplan
 • Efter utbildningen erhåller förening en utvecklingscheck utifrån handlingsplanen.
 • Föreningen får också ett diplom för genomfört styrelsearbete i Jämställd Fotboll.
 • Tillgång till seminarium och erfarenhetsutbyte med andra föreningsstyrelser.

Vi på Länsförsäkringar Östgöta har de senaste åren arbetat målinriktat för jämställd sponsring där alla får chansen att idrotta på lika villkor. Och snart har vi nått målet! Det påverkar självklart hur vi engagerar oss inom idrotten och hur vi sponsrar föreningar, nu och i framtiden.”

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Östgöta

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Föreningen skickar in anmälan om att delta i Fifty-Fifty, gärna innan den 30 juni för att kunna komma igång och ingå i ett nätverk av deltagande föreningar efter sommaren.

Anmälan mailas till Hans Wetterhall: Hans Wetterhall, hans.wetterhall@rfsisu.se som även kan svara på frågor om upplägget och utbildningen.

JÄMSTÄLLD FOTBOLL

Fifty-Fifty är en del av ÖFF:s strategiska arbete med Jämställd Fotboll.

För att ÖFF ska vara trovärdiga kring Jämställd Fotboll kommer förbundsstyrelsen och kansli gå utbildningen Fifty-Fifty under 2021 med syfte att höja kompetensen för att kunna nå våra mål att utveckla fotbollen.

Carro Phalén, utvecklingskonsulent på ÖFF och ingår i den operativa gruppen för Jämställd Fotboll.