Lättade restriktioner från 1 juni

Från och med tisdag den 1 juni lättas de rådande nationella pandemirestriktionerna vilket påverkar bland annat fotbollsaktiviteterna i landet och möjligheten till publik vid matcher.

Yrkesidrottslag får sedan tidigare både träna och spela matcher, barn födda 2002 eller senare tillåts träna samt spela match en gång i veckan.

Från 1 juni vidgas möjligheten till träning, matcher och tävlingar i mindre omfattning för alla åldersgrupper.

Barn- och ungdomslag samt seniorlag får bedriva träningsverksamhet, genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning samt delta vid mindre cuper och läger.

Folkhälsomyndigheten skriver i sina riktlinjer: "Med ”i mindre omfattning” avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar."

Från 1 juni tillåts även upp till 500 åskådare på anläggningar som kan erbjuda anvisade sittplatser. På mindre arenor där det inte är möjligt är maxantalet 100 åskådare.

Frågor och svar kring de nya restriktionerna

Riktlinjen är att spela i mindre omfattning. Med det menas att matcher kan genomföras i samma takt som en vanlig fotbollssäsong. Det är vanligtvis ungefär en match per vecka men det kan förekomma enstaka fall där man exempelvis även spelar en cupmatch eller har en extra omgång. Försök hålla antalet matcher nere så gott ni kan.

I samband med matcher bör ombyte och dusch ske hemma i de fall det är möjligt och lämpligt, t. ex. vid kortare resor. Om dusch och ombyte sker på plats är det viktigt att trängsel undviks. Användning av omklädningsrum omfattas som huvudregel av den så kallade Covid 19-lagen. 

Ja, mindre läger och cuper kan genomföras från 1 juni. De bör dock genomföras med mindre grupper som inte blandas för att minska risken för smittspridning. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska ta sig hem om någon får sjukdomssymptom. Det finns dock inga begränsningar när det gäller längden på läger eller cup och det är möjligt att åka till en annan region för att delta.

Läs mer om hur läger, cuper, sammandrag osv ska planeras och riskbedömas enligt Folkhälsomyndigheten i denna länk.

Välj resealternativ som så långt som möjligt innebär att resor sker isolerat från omgivningen och på ett sätt som att trängsel och närkontakt med andra undviks. Exempelvis privata bilar eller abonnerad buss. Undvik att resa med kollektivtrafik. Undvik externa kontakter under resan och på resmålet, alltså kontakter som inte är en naturlig del av matchens genomförande.

Ja. Från 1 juni tillåts upp till 100 deltagare vid offentliga tillställningar utomhus (t. ex. en fotbollsmatch). Om det är en tillställning utomhus där deltagare anvisas en specifik sittplats tillåts upp till 500 deltagare.

För att få släppa in maximala antalet deltagare vid en tillställning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd vara uppfyllda.

Se dessa i dokumentet:

Föreningen ansvarar för att dessa regler följs och att tillräcklig yta finns att tillgå för att undvika trängsel hos publiken.

Om ni avser att ha kioskverksamhet i samband med match bör ni se över serveringsrutiner, undvika köbildning och underlätta handhygien genom att ha tillgång till toalett samt handsprit.