Föreningsinjektionen - Ansök om utvecklingscheckar för nystart och utveckling

Under en längre tid har fotbollen och föreningarna drabbats av effekterna av Covid 19. Det har varit tufft och alla inom fotbollen; föreningar, ledare, domare, spelare och fotbollsintresserade har fått kämpa och härdat ut. För att hjälpa föreningar ekonomiskt och även ge möjlighet till en nysatsning genomför det vi kallar FÖRENINGSINJEKTIONEN som är riktade utvecklingscheckar för ”uppstart av lag”, ”ekonomi- och styrelseinjektion” och ”akutbidrag”.

BAKGRUND


Året 2020 blev ett omtumlande och extraordinärt år som helt kom att handla om att följa och skademinimera sett till utvecklingen av Covid19. ÖFF ställde om, satte projekt och verksamheter på paus. Vi inrättade Föreningsakuten för att kunna stötta föreningarna genom krisen. Med facit i hand så klarade sig många föreningar okej mycket tack vare statligt kompensationsstöd via RF-SISU.

Det som såg ut att bli ett svart verksamhetsår ekonomiskt för Östergötlands Fotbollförbund gav ett större överskott 2020. ÖFF:s styrelse har förslagit och årsmöte har beslutat att avsätta 260 000 kronor i medel som ett ekonomiskt stöd till föreningar att kunna söka och som förmedlas via FÖRENINGSINJEKTIONEN.


SYFTE OCH MÅL


FÖRENINGSINJEKTIONEN syftar till att stötta föreningar till en att komma igång genom en nystart eller omstart efter Covid 19. Målet är att föreningar genom injektionen ska få en nystart och komma igång med verksamhet och utvecklingsarbete.


MÅLGRUPP


Alla föreningar kan söka, men stödet är främst riktat till föreningar som har bristande resurser och behöver en injektion. Det kan handla om föreningar med en nedåtgående utveckling, slumrande föreningar på landsbygden, föreningar i idrottssvaga områden eller föreningar som behöver få igång ett utvecklingsarbete.


UTVECKLINGSCHECKAR


Föreningar kan ansöka om utvecklingscheckar för Uppstart av nya lag, Ekonomi- och styrelseinjektion samt akutbidrag.

Svenska Fotbollförbundet arbetar med ett nytt och paketerat koncept för uppstart av lag i föreningar. ÖFF är pilotprojekt och nu kan föreningar söka en utvecklingscheck för att pröva konceptet.


I paketet ingår:

  1. Ekonomiskt bidrag för att köpa in lite material + att bjuda på fika till föräldrarna vid några tillfällen.
  2. En fotbollsutvecklare som ger stöd i processen och även deltar i vissa delar – tex i samband med föräldramöten, utbildningsinsatser.

Föreningar kan söka en utvecklingscheck på 5 000 kr för ”Uppstart av nya lag”.

Covid 19 har på ett eller annat sätt drabbat föreningar ekonomiskt, vissa mer andra mindre. ÖFF vill därför ge föreningen möjlighet att ansöka om en utvecklingscheck för att göra en ekonomisk föreningsanalys samt resurser till insatser för att stärka ekonomin. Analysen fokuserar att säkerställa att föreningen inte går miste om bidrag samt undersöka nya intäkts och finansieringsmöjligheter.

I paketet ingår:
- Stöd att göra ekonomisk analys med fokus på möjligheter för nya intäkter och finansiering.
- Analysen görs av Jörgen Lööv som har en lång erfarenhet av föreningsutveckling, projektansökningar, marknadsarbete samt Diplomerad Förening samt att vara ordförande IFK Wreta Kloster.
- Identifiera föreningens samhällsnytta och Social Return on investment
- Den ekonomiska analysen leder fram förslag på åtgärder och ett ”rapportmöte” där ÖFF och RF-SISU deltar för att identifiera behov och utvecklingsfrågor att stötta vidare utifrån projektstödets inriktningar.

Föreningar kan ansöka om en utvecklingscheck på 5 000 kr

Alla föreningar kan drabbas av oväntade utgifter på grund av omständigheter som är svåra att rå på. Den typen av utgifter som en hög elräkning, trasig gräsklippare eller inbrott i kiosken tar fokus och energi från kärnverksamheten.

- För att klara dessa situationer kan föreningar söka utvecklingschef för att täcka oväntade utgifter.

Stöd kan ges upp till 15 000 kronor per förening.

TIDSPLAN
31 mars:
Ansökan öppnar: 31mars
6 april:
Informationsmöte (obs förslag)
12 april:
sista dag för ansökningar
20 april:
Fördelning av utvecklingscheckar
20 april: Start av fördelning av akutbidrag
30 november: senaste datum för redovisning.

Reservation för att tidsplanen kan revideras.


INFORMATIONS OCH INSPIRATIONSMÖTE


Inför inlämningen av ansökningar arrangerar vi ett informations och inspirationsmöte den

Den 6 april 19.00-20.30 via Zoom.

Här anmäler du dig till mötet 6/4.
Länken mailas ut till föreningar efter anmälan.

ANSÖKAN
Ansökningarna som kommer in till FÖRENINGSINJEKTIONEN kommer att beslutas av Fotbollsutvecklingskommittén och Föreningsutvecklingskommittén. Bedömning kommer göras utifrån föreningarnas beskrivna behov och en samlad bild av resurser och stöd föreningar får av ÖFF.

Ansökan mailas med kort beskrivning om behovet till följande:

Uppstart av lag: Dan Elofsson: dan.elofsson@idrottostergotland.se
Ekonomisk Analys och aktubidrag: johan.thoren@idrottostergotland.seRedovisning
Redovisningen sker genom ett kortfattat mail där föreningen beskriver vad som gjorts och uppnåtts. Redovisningen ska senast ske den 30 november till ansvariga personer på ÖFF, se nedan. Stöd från Föreningsinjektionen behöver inte redovisas i Idrottonline.

KONTAKTPERSONER:

Har du frågor kring:

Ansökningsförförande: maila till dan.elofsson@idrottostergotland.se

Uppstart av lag: Stefan Strandberg, maila stefan.strandberg@idrottostergotland.se

Ekonomi och styrelseinjektion: maila
Johan.thoren@idrottostergotland.se