ÖFF inrättar Föreningsakuten

Östergötlands Fotbollförbund inrättar FÖRENINGSAKUTEN för att hjälpa och försöka rädda Östgötafotbollens föreningar och deras verksamhet. Läs mer om vilka åtgärder ÖFF tar för att underlätta ekonomin för föreningarna och dämpa effekterna av Corona.

SYFTE & MÅL

På grund av Corona råder det en extraordinär situation i samhället, i fotbollen och i föreningslivet. Nu handlar det om att rädda liv och människors hälsa! Samtidigt vill vi rädda Östgötafotbollens föreningar här och nu så att de kan fortsätta vara ett en viktig del i samhället och ge människor glädje. Inga barn och ungdomar ska behöva avstå från att spela fotboll av föreningsekonomiska skäl. Målet är som alltid att alla som vill ska få spela fotboll! Det är syftet med FÖRENINGSAKUTEN.

FÖRENINGSKONTAKT

Vi kommer inom ramen för FÖRENINGSAKUTEN arbeta intensivt med att ta kontakt med våra föreningar för att höra hur akut läget är och vilket stöd som behövs akut. Det här arbetet kommer göras i samarbete med RF-SISU Östergötland.

FÖRENINGSEXEMPEL

Här bara ett axplock av exempel på hur föreningar drabbas av Corona:

  • Förening som förlorar 500 000 kr på grund av att inte kunna stå som värd för träningsläger.
  • Förening som måste ställa in bingokvällar som ger intäkter på 700 000 kr
  • Föreningar som måste välja att finansiera seniorlaget på bekostnad av barn och ungdomslag.
  • Föreningar i Motala som inte kan ställa upp som funktionärsföreningar för Vätternrundan och förlorar en av deras största intäktskällor.
  • Föreningar som har många småföretagare som sponsorer som måste sluta sponsra för att rädda sina företag.

AKUTFOND

Inom FÖRENINGSAKUTEN kommer vi etablera en tillfällig akutfond för att samla in ekonomiska resurser för att i så stor utsträckning som möjligt stötta föreningarnas akuta verksamhetsbehov.

PROJEKTSTÖD FÖR CORONAKRISEN

Projektstödet (tidigare Idrottslyftet) är ÖFF:s viktigaste ekonomiska stöd till föreningar. Corona-viruset har fått som direkt effekt att många aktiviteter ställs in i form av planerade möten och utbildningar. Verksamhetsåret 2020 blir inget normalt fotbollsår utan kommer präglas av Corona.

Nu har Riksidrottsförbundet beslutat att föreningar via projektstödet ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Det påverkar även det projektstöd som ÖFF fördelar och ligger i linje med arbetet inom FÖRENINGSAKUTEN.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets beslut

Här kan du läsa mer om ÖFF:s projektstöd

EKONOMISKT STÖD OCH AVGIFTER

ÖFF arbetar med att styra om verksamheten, göra omprioriteringar av budgetposter och se över förutsättningarna för avgifter som föreningarna betalar för administration. Det görs utifrån förståelse för föreningarnas ekonomiska situation.

ÖFF kommer återkomma till föreningarna och i det sammanhanget beskriva vilka andra åtgärder som förbundet kommer vidta för att dels hantera förbundets ekonomi, dels vad vi kan förhoppningsvis kan hjälpa föreningarna med.

MOBILISERING MED NÄRINGSLIVET

ÖFF kan inte på egen hand få fram tillräckligt med ekonomiska resurser för att täcka föreningarnas akuta behov. Därför kommer vi vända oss till företag som klarat sig väl i Corona-krisen och be om en hjälpande hand. Dessa medel kommer tillföras till krisfonden och fördelas utifrån FÖRENINGSAKUTENS syfte och ändamål.

VIKTIGT!
Östergötlands Fotbollförbund kommer inte att bearbeta lokala företag och företag som kan direkt stödja lokala föreningar.Däremot kommer vi uppmuntra till lokalt stöd och även lyfta fram föreningarnas egna upprop och insamlingar.

DIGITALT MÖTE

FOTBOLLENS SAMHÄLLSNYTTA OCH FINANSIERING

Fotbollens samhällsnytta och föreningens finansiering är ett utvecklingsområden som ÖFF har högt på agendan. Att lyfta fram och säkra det kommer bli ännu mer viktigare i spåren av Corona. Under maj månad kommer ÖFF arrangera ett digitalt föreningsmöte där vi kommer att presentera finansierings och intäktskällor samt genomföra ett föreningserfarenhetsutbyte. Vi återkommer med datum för mötet i våra digitala kanaler.

Läs mer om hur Svenska Fotbollförbundet arbetar med Fotbollens samhällsnytta

KONTAKT

Vi på ÖFF svarar gärna på frågor om FÖRENINGSAKUTEN både från föreningar och företag, kommuner, organisationer samt andra intressenter.
Maila till off@osterg.rf.se. Vi bevakar mailen kontinuerligt och lovar snabb återkoppling.

ANDRA AKTUELLA STÖDINSATSER

Här kan du som förening hitta information om ekonomiska stödinsatser som görs av olika aktörer av samhället:

SÄKRAT LOK-STÖD FÖR 2020

Riksidrottsförbundet har beslutat att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Läs mer om här in oförändrat LOK-stöd

STÖD FRÅN KOMMUNERNA

Svenska Fotbollförbundet har gått ut till landets alla kommuner och bett om extra stöd till föreningarna. Via länken kan du läsa mer om vad som görs.

Läs mer om Svenska Fotbollförbundets arbete gentemot kommunerna

På regional nivå har RF-SISU Östergötland en dialog om ökat stöd med kommunerna i Östergötland.

Via länken kan du läsa det öppna brevet till kommunerna.

ANSÖK OM BIDRAG HOS DELMOS

Har er förening förutsättningar att arbeta för långsiktiga åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar och bidrar till ökad jämlikhet på lokal nivå.

Då finns det möjlighet för ideella föreningar att söka bidrag från Delegationen mot segregation, Delmos. Sista ansökningsdag är den 15 maj och projekten ska genomföras under hösten, som längst till den 15 april 2021.

Här hittar ni ytterligare information om utlysningen från Delmos

SIST MEN INTE MINST - TACK!!

Aldrig någonsin har det varit tydligare vilken roll idrotten, fotbollen och föreningslivet spelar för barn, unga och samhället – i synnerhet i tuffa tider.

Ett stort varmt tack till alla engagerade personer i föreningarna för att ni kämpar på, ni är så viktiga för samhället.

Förhoppningen är att vi så småningom kommer in i idrottsvardagen igen.

HOPPFULLA FOTBOLLSHÄLSNINGAR!
Thomas Kölnäs
Kanslichef på Östergötlands Fotbollförbund