Föreningscoachen och Sport Competence

Här kommer information till er föreningar som ännu inte kommit igång med Sport Competence via "Föreningscochen". Sport Competence är en viktig satsning där ÖFF tillsatt en specialcoach till ändamålet i form av Östgötafotbollsprofilen Kenta Hellström.

Sport Competence är sannolikt den största satsning som gjorts vad gäller digital kunskapsutveckling och som ger föreningar möjlighet att kunskapsmässigt kunna utvecklas på ett kvalitativt och hållbart sätt.

Sport Competence har i nära samspel med Svensk idrott undersökt vad vi i föreningslivet behöver större kunskaper inom och tillgängliggjort expertkompetens för att hjälpa föreningslivet att utvecklas inom dessa områden.

Det kan handla om hur vi lever upp till idrottens värdegrund, att få fler engagerade ledare och föräldrar, föreningsekonomi, ledarskap, värdegrundsarbete, elitidrott, idrottskost, idrottspsykologi, skadehantering och rehabilitering mm. Experternas kunskaper görs tillgänglig via digitala föreläsningar och seminarier samt att det också går att prata direkt med experterna i realtid via webbinarier.

Har din förening råd att inte ta del av idrottens främsta experter?

Detta är en viktig satsning som görs för er i föreningarna och för alla era medlemmar. Vi rekommenderar att ni verkligen tittar på detta i er förening och säkerställer att alla förstår möjligheterna. Målet är att alla föreningar oavsett bredd-, elit eller ekonomiska förutsättningar skall ha rätt till Sveriges främsta kompetens i sin förening.

I projektet föreningscoachen har samtliga coacher med sig Sport Competence i sin verktygslåda och kan hjälpa er igång.

Kent "Kenta" Hellström är anställd av oss på förbundet som digitaliseringscoach och har Sport Competence som expertområde. Han hjälper de föreningar som ännu inte är igång samt de föreningarna som redan är anslutna med att komma igång. Vanligt är att Kent hjälper till med en enkel plan samt är med på styrelsemöte eller ledarmöte för att skapa en större kunskap hos gruppen i hur man nyttjar verktyget.

"Detta är en möjlighet för föreningen och man skall se det som ett hjälpmedel och inte mera jobb för att utveckla föreningens alla medlemmar. Här ges möjligheterna att jämföra föreningens mål med vad den dagsaktuella forskningen säger och det ser jag är till stor hjälp hos dem som redan är igång ", Kent Hellström - Digitaliseringscoach.

Förstår hela er styrelse möjligheterna med denna satsningen för er i klubben och hur mycket tid och pengar ni sparar?

Om inte, kontakta Kent Hellström eller Adam Svensson så är de med på ert nästa styrelsemöte.

Kent "Kenta" Hellström - Digitaliseringscoach ÖFF
Mobil: 070-5529497
Mail: kentahell12@gmail.com

Adam Svensson - Projektledare Sport Competence nationellt
Mobil: 0720151810
Mail: adam.svensson@sportcompetence.se