Anläggning och planskötsel

Anläggningsfrågan är en prioriterad fråga för idrotten och fotbollen på nationell nivå. ÖFF och Föreningsutvecklingskommittén ambitionsnivån i anläggningsfrågan genom att vara ett stöd till föreningarna i frågor som utveckling, drift, skötsel samt finansiering.

Anläggningscoachen

ÖFF har genom Föreningscoachen en person som utgör ett stöd till föreningarna. Micke Jonsson har ett lång förflutet inom föreningarna Norsholms IF och Valdemarsviks IF. Inom sitt yrka är han gatu och fastighetschef inom Valdemarsviks kommun och bland annat delaktig i utvecklingen av kommunens anläggning Grännäs IP.

- Jag brinner för fotbollen, föreningar och ser verkligen fram emot att komma ut och besöka föreningar och lyssna av deras behov allmänt och kring anläggningar i synnerhet. Förhoppningsvis kan jag med min erfarenhet och kunskap från föreningslivet och arbetslivet kunna bistå med tips, råd och även ta med mig frågor tillbaka till ÖFF, säger Micke Jonsson.

Ta gärna kontakt med Micke för ett föreningsbesök, maila till micke.jonsson@idrottostergotland.se.

Anläggningsstöd RF-SISU Östergötland

RF-SISU Östergötland är en mycket viktig samarbetspartner till ÖFF när det gäller anläggningar och idrottsmiljöer. Johan Råsbrink är både sakkunnig på RF-Sisu Östergötland i anläggningsfrågor och ÖFF:s anläggningsansvarige gentemot Svenska Fotbollförbundets anläggningskommitté.

- Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöbidrag. Det finns också möjligheter att göra ansökningar hos Arvsfonden. Jag bistår gärna fotbollsföreningar i dessa frågor, säger Johan Råsbrink.

Här vi länken kan du läsa mer om anläggningsstödet från RF-SISU Östergötland.

Samarbetspartners

ÖFF har samarbete med företag för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att sköta och utveckla sina anläggningar.

ÖFF har samarbete med Indigrow kring anläggningsfrågor och planskötarutbildningar. Årligen genomförs tillsammans planskötarutbildningar. Indigrow är ett engelskt gödselföretag som funnits i Sverige sedan 2001, inom framförallt golfbranschen. Indigrow i sin tur samarbetar med Skånefrö och Trafik & Fritid. Läs mer på Indigrows webbplats.

Kontaktperson på Indigrow: kontakta gärna Daniel Pantzar, danielp@indigrow.com eller på +46708917914.

ÖFF har ett samarbete med KSAB Konstgräs kring bland annat etablering, skötsel och miljöaspekter av konstgräsplaner. Läs mer på KSAB:s webbplats.

Kontaktperson på KSAB Konstgräs: Patric Sjöblom, patric@ksabkonstgras.se

Svenska Fotbollförbundet

Här via länken kan du läsa mer på Svenska Fotbollsförbundets webbplats finns mer information om anläggningar och planskötsel.