Östergötlands Fotbollförbund inrättar FÖRENINGSAKUTEN för att hjälpa och försöka rädda Östgötafotbollens föreningar och deras verksamhet. Läs mer om vilka åtgärder ÖFF tar för att underlätta ekonomin för föreningarna och dämpa effekterna av Corona.

SYFTE & MÅL

På grund av Corona råder det en extraordinär situation i samhället, i fotbollen och i föreningslivet. Nu handlar det om att rädda liv och människors hälsa! Samtidigt vill vi rädda Östgötafotbollens föreningar här och nu så att de kan fortsätta vara ett en viktig del i samhället och ge människor glädje. Inga barn och ungdomar ska behöva avstå från att spela fotboll av föreningsekonomiska skäl. Målet är som alltid att alla som vill ska få spela fotboll! Det är syftet med FÖRENINGSAKUTEN.

FÖRENINGSKONTAKT

Vi kommer inom ramen för FÖRENINGSAKUTEN arbeta intensivt med att ta kontakt med våra föreningar för att höra hur akut läget är och vilket stöd som behövs akut. Det här arbetet kommer göras i samarbete med RF-SISU Östergötland.

FÖRENINGSEXEMPEL

Här bara ett axplock av exempel på hur föreningar drabbas av Corona:

  • Förening som förlorar 500 000 kr på grund av att inte kunna stå som värd för träningsläger.
  • Förening som måste ställa in bingokvällar som ger intäkter på 700 000 kr
  • Föreningar som måste välja att finansiera seniorlaget på bekostnad av barn och ungdomslag.
  • Föreningar i Motala som inte kan ställa upp som funktionärsföreningar för Vätternrundan och förlorar en av deras största intäktskällor.
  • Föreningar som har många småföretagare som sponsorer som måste sluta sponsra för att rädda sina företag.

AKUTFOND

Inom FÖRENINGSAKUTEN kommer vi etablera en tillfällig akutfond för att samla in ekonomiska resurser för att i så stor utsträckning som möjligt stötta föreningarnas akuta verksamhetsbehov.

INRIKTNING FÖR STÖD TILL FOTBOLLUTVECKLING

Projektstödet (tidigare Idrottslyftet) är ÖFF:s viktigaste ekonomiska stöd till föreningar. Corona-viruset har fått som direkt effekt att många aktiviteter ställs in i form av planerade möten och utbildningar. Verksamhetsåret 2020 blir inget normalt fotbollsår utan kommer präglas av Corona.

ÖFF har därför tagit fram en inriktning för fördelning av projektstöd kopplat till fotbollsutveckling i våra föreningar. Stöd till Fotbollsutveckling ges till föreningarna för att underlätta den ekonomiska situationen och för att arbeta med olika fotbollsutvecklingsaktiviteter. Det är anpassat utifrån effekter av Corona och riktas både till föreningar med seniorverksamhet och till föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

Här kan du läsa mer om inriktning för stöd till fotbollsutveckling

ANSÖK OM BIDRAG FRÅN ALLA ÄR OLIKA - OLIKA ÄR BRA

Nu kan föreningar söka medel från "Alla är olika – olika är bra" av Svenska Fotbollförbundet och ICA. Fokus ligger på att skapa möjligheter för fler barn och unga att röra på sig och bli aktiv i ett fotbollslag.

Ansökningstiden startade i maj 2020. Utdelning sker löpande från maj-november och kommer i år att omfatta extra många föreningar. Klicka här för att komma till mer information och ansökningsformuläret.

MOBILISERING MED NÄRINGSLIVET

ÖFF kan inte på egen hand få fram tillräckligt med ekonomiska resurser för att täcka föreningarnas akuta behov. Därför kommer vi vända oss till företag som klarat sig väl i Corona-krisen och be om en hjälpande hand. Dessa medel kommer tillföras till krisfonden och fördelas utifrån FÖRENINGSAKUTENS syfte och ändamål.

VIKTIGT!
Östergötlands Fotbollförbund kommer inte att bearbeta lokala företag och företag som kan direkt stödja lokala föreningar.Däremot kommer vi uppmuntra till lokalt stöd och även lyfta fram föreningarnas egna upprop och insamlingar.

RF-SISU ÖSTERGÖTLAND

PROJEKTSTÖD FÖR CORONA

Riksidrottsförbundet har beslutat att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ytterligare ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona.

Här kan du läsa mer om det stödet hos RF-SISU Östergötland

KOMPENSATIONSSTÖD

Regeringen gav den 20 mars beskedet om ett stödpaket på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad. Från den 1 maj till och med den 15 maj har din förening möjlighet att ansöka om medel ur stödpaketet Kompensationsstöd IF som kan beviljas föreningar som har lidit av ekonomiska konsekvenser under perioden 12 mars till och med 30 juni 2020.

Här kan du läsa all information om kompensationsstödet

Informationsträffar om kompensationsstödet

RF-SISU arrangerar fyra informationsträffar om hur man ansöker om kompensationsstödet. Läs mer här

DIGITALT MÖTE

FOTBOLLENS SAMHÄLLSNYTTA OCH FINANSIERING

Fotbollens samhällsnytta och föreningens finansiering är ett utvecklingsområde som ÖFF har högt på agendan. Att lyfta fram och säkra det kommer bli ännu mer viktigare i spåren av Corona. ÖFF kommer att arrangera ett digitalt föreningsmöte där vi kommer att presentera finansierings och intäktskällor samt genomföra ett föreningserfarenhetsutbyte. Vi återkommer med datum för mötet i våra digitala kanaler.

Läs mer om hur Svenska Fotbollförbundet arbetar med Fotbollens samhällsnytta

KONTAKT

Vi på ÖFF svarar gärna på frågor om FÖRENINGSAKUTEN både från föreningar och företag, kommuner, organisationer samt andra intressenter.
Maila till off@idrottostergotland.se. Vi bevakar mailen kontinuerligt och lovar snabb återkoppling.

ANDRA AKTUELLA STÖDINSATSER

Här kan du som förening hitta information om ekonomiska stödinsatser som görs av olika aktörer av samhället:

SÄKRAT LOK-STÖD FÖR 2020

Riksidrottsförbundet har beslutat att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Läs mer om här in oförändrat LOK-stöd

STÖD FRÅN KOMMUNERNA

Svenska Fotbollförbundet har gått ut till landets alla kommuner och bett om extra stöd till föreningarna. Via länken kan du läsa mer om vad som görs.

Läs mer om Svenska Fotbollförbundets arbete gentemot kommunerna

På regional nivå har RF-SISU Östergötland en dialog om ökat stöd med kommunerna i Östergötland.

Via länken kan du läsa det öppna brevet till kommunerna.

SIST MEN INTE MINST - TACK!!

Aldrig någonsin har det varit tydligare vilken roll idrotten, fotbollen och föreningslivet spelar för barn, unga och samhället – i synnerhet i tuffa tider.

Ett stort varmt tack till alla engagerade personer i föreningarna för att ni kämpar på, ni är så viktiga för samhället.

Förhoppningen är att vi så småningom kommer in i idrottsvardagen igen.

HOPPFULLA FOTBOLLSHÄLSNINGAR!
Thomas Kölnäs
Kanslichef på Östergötlands Fotbollförbund

Corona-stöd till fotbollsutveckling

Corona har drabbat fotbollsföreningar i Östergötland både fotbollsmässigt och ekonomiskt på olika sätt. Östergötlands Fotbollförbund har inrättat FÖRENINGSAKUTEN för att på både kort och lång sikt hantera de ekonomiska effekterna för fotbollsföreningarna i spåren av Corona. ÖFF har tagit fram följande inriktning för fördelning av projektstöd kopplat till fotbollsutveckling i våra föreningar.

ÖFF inrättar Föreningsakuten

Östergötlands Fotbollförbund inrättar FÖRENINGSAKUTEN för att hjälpa och försöka rädda Östgötafotbollens föreningar och deras verksamhet. Läs mer om vilka åtgärder ÖFF tar för att underlätta ekonomin för föreningarna och dämpa effekterna av Corona.

Visa alla nyheter