Plus 10 000

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka andelen kvinnor och tjejer som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022.

Svenska Fotbollförbundet
I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara" Pådrivande i jämställdhet och mångfald" inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor"

Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar.