Jämställd Fotboll

Här kan du läsa om hur Östergötlands Fotbollförbund (ÖFF) arbetar strategiskt med Jämställd Fotboll som en utvecklingsfråga.

Inriktning

Östergötlands Fotbollförbund arbetar med jämställd fotboll som en utvecklingsfråga för att uppnå mål inom verksamhetsplanen för svensk fotboll och för distriktets verksamhet.

 • Måluppfyllelse och genomförande av verksamhetsplaner för ÖFF och alla kommittéer.
 • Fokus på utbildningsinsatser för föreningsstyrelser och internt inom ÖFF. Se mer under Fifty-Fifty.

Mål

Jämställd Fotboll ska vara integrerad i förbundets verksamhet och svara mot uppsatta mål som finns i Östergötlands Fotbollförbunds verksamhetsplan.

Organisation

Så här arbetar ÖFF med Jämställd Fotboll

 • Styrelse - Jämställd fotboll är en strategisk fråga som är ett ansvarsområde för styrelsen.
 • Styrgrupp - utgörs av ledamöter i kommittéer och styrelseledamöter samt tjänstepersoner som tar inriktningsbeslut och följer upp verksamhetsplaner.
 • Operativ grupp - arbetar löpande för att genomföra verksamhet genom kansliet och tillsammans med samarbetspartners.

Utbildning Fifty-Fifty

Fifty-Fifty är en enkel Online-utbildning för föreningsstyrelser med 6 lektioner á ca 30-45 min(Gärna i samband med styrelsemötet) med följande delar:

 1. Varför är det viktigt med jämställdhet
 2. Normer
 3. Kommunikation
 4. Rekrytering
 5. Struktur och makt
 6. Ta fram föreningens egen åtgärdslista

Utbildning i fokus

ÖFF har som fokus under 2021 att i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta genomföra följande:

 • Att ÖFF internt genomför utbildningen Fifty-Fifty i styrelse, på kansliet och i alla kommittéer.
 • Erbjuda föreningsstyrelser ett upplägg för Fifty-Fifty med utbildning, stöd och resurser för utvecklingsarbete kring Jämställd Fotboll.

Samarbetspartners

ÖFF samarbetar med följande aktörer för att uppnå målen med Jämställd Fotboll 

 • Svenska Fotbollförbundet - tagit ett helhetsgrepp kring frågan om jämställdhet utifrån bland annat spelarutbildning, tränarutbildning, diplomerad förening, fotboll fitness, skolfotboll och samarbete med Futebol Da Forca.
 • Länsförsäkringar Östgöta - officiell utvecklingspartner Jämställd Fotboll och Respekt i Fotboll.
 • RF-SISU Östergötland - Idrottens utbildningsorganisation där Jämställd Idrott är en av svensk idrotts utvecklingsresor inom Strategi 2025.
 • Linköpings FC - en förening med stort symbolvärde för arbetet med Jämställd Fotboll på många plan som ÖFF samarbetar med i många frågor.
 • Holmen Paper - utvecklingspartner inom spelarutbildning och ledarförsörjning där jämställdhet är ett viktigt perspektiv
 • Advokatfirman Glimstedt - utvecklingspartner inom projektet INGEN DOMARE - INGEN MATCH, som som syftar till att stärka föreningsdomare och unga domare där jämställdhet är ett viktigt perspektiv.