Diplomerad Förening

Diplomerad Förening är svensk fotbolls nya paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk Fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kritierier för föreningar att arbeta med. Svenska Fotbollförbundet, Östergötland Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna har till uppgift att stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete kopplat till Diplomerad Förening.

Det är enkelt att komma igång