Fotboll - För alla överallt

Svensk fotbolls verksamhetsidé säger att: ”Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och möjliggöra för såväl tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.”

Det är en verksamhetsidé som vi inom svensk fotboll inte lever upp till idag. Idag är huvuddelen av den verksamhet som bedrivsför ungdomar och seniorertävlingsfotboll inom ramen för seriesystemet. För att kunna leva upp till vår verksamhetsidé och vara de vi säger att vi vill vara behöver svensk fotboll utveckla flera former av fotbollsverksamhet. Vi vill gå från att vara en åldersindelad pyramid till att erbjuda fotboll hela livet för en bred målgrupp som vill tillhöra fotbollsrörelsen.

Barnfotboll

All fotbollsverksamhet för spelare till och med 12 år.

Ungdoms-och seniorfotboll

All fotbollsverksamhet för spelare 13 år och uppåt. Här erbjuds seriefotboll på olika nivåer samt olika former av verksamhet inom ramen för motionsfotboll. Exempel på verksamhet är förenklade tävlingsformer (nyhet 2021!), Gåfotboll och Fotboll Fitness.