Miljöbidrag från SvFF

Nu kan fotbollsföreningar som äger eller driver en konstgräsanläggning få bidrag från SvFF för att säkerställa anläggningen miljömässigt.

Det kan ske genom att:

-planen förses med slutna dräneringar

-investera i asfaltyta som upplägg vid snöskottning

-utveckla granulatfällor och filter för rening

-upprätta miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor eller

-vidta andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning för konstgräsplaner

Med ev ansökan ska biläggas presentation av projektet, ritningar, ev förfrågningsunderlag, kostnadsberäkning, finansieringsplan, driftkalkyl samt uppgift om planen kommer att nyttjas för både dam-flicklag och herr-pojklag.

Ansökan kan göras under två tillfällen senast den 1 februari 2019 och senast den 31 augusti 2019 och ställas till Svenska Fotbollförbundet: att: Ronni Lundqvist, Box 1216, 17123 Solna alternativt via mail till ronni.lundqvist@svenskfotboll.se