Hitta domare

Förteckning över domare

Domarklubbar

ÖFF:s domartillsättare: Bernt Gustavsson, 070-330 81 58, tillsattare@ostgotadomare.se
Finspångs FDK:s domartillsättare: Fredrik Steisjö, 072-2148302, fredriksteisjo@gmail.com
Linköpings FDK:s domartillsättare: Rickard Karlsson, 070-671 97 00, tillsattare@lfdk.se
Mjölby FDK:s domartillsättare: Jan Wentzell, 0723-25 27 54, vedemo162@hotmail.se
Motala FDK:s domartillsättare: Bernt Gustavsson, 070-330 81 58, bernt.gustavsson@gmail.com
Norrköpings FDK:s domartillsättare: Mikael Sörman, 070-418 77 77, tillsattare@gmail.com

Finspångs FDK, De Wijksväg 19 B, 61230 Finspång
Bg: 260-5715 Pg: 10 40 69-0

Ordförande: Fredrik Steisjö, 072-2148302, fredriksteisjo@gmail.com
Sekreterare: Rafil Alinnbjörk, 073-369 81 32, x.rafil.x@hotmail.com 
Domartillsättare: Fredrik Steijsö, 072-2148302, fredrik.steisjo@antenn.se
Nybörjaransvarig: Rafil Alinnbjörk, 073-369 81 32, x.rafil.x@hotmail.com
Talangansvarig: Fredrik Steijsö, 072-2148302, fredriksteisjo@gmail.com

c/o Magnus Öhlin, Aftongatan 56, 58953 LINKKÖPING

E-post: info@lfdk.se
Pg: 29 02 67-4
Hemsida: www.lfdk.se


Ordförande: Magnus Öhlin, 070-518 03 66, magnus.ohlin2@bredband.net
Domartillsättare: Rickard Karlsson och Hanna Karlsson tillsattare@lfdk.se; rickardkarlsson7@hotmail.com
Nybörjaransvarig: Joel Kågemyr, 076-031 95 29, kagemyrjoel@gmail.com
Talangansvarig: Rickard Karlsson rickardkarlsson7@hotmail.com

c/o Kristofer Karlsson, Domherrestigen 6, 595 53 MJÖLBY,
Pg: 5828-7186 Hemsida: www.laget.se/mjolbyfdk

Ordförande: Daniel Gustavsson, 0704-47 12 56, Daniel.Gustavsson2@kriminalvarden.se
Sekreterare: Kristofer Karlsson, 070-84 10 568
Domartillsättare: Jan Wentzell, 0723-25 27 54, vedemo162@hotmail.se
Nybörjaransvarig: Robin Andersson, 073-207 08 04, robin.hjorten@gmail.com
Talangansvarig: Jan Wentzell, 0735449029, vedemo162@hotmail.com

c/o Robert Karlsson, Tegelviksvägen 8E, 591 70 MOTALA: Pg: 287-3552

Ordförande: Egzon Krueziu, 073-356 47 52
Sekreterare: Robert Karlsson, 073-544 90 29, robert_karlsson85@hotmail.com
Domartillsättare: Vakant
Nybörjaransvarig: Milad Karimi 072-853 59 58, miladkarimi222@icloud.com
Talangansvarig: Robert karlsson 0735449029 robert_karsson85@hotmail.com

c/o Erik Ström, Nya Rådstugugatan 19 A lgh 1202, 602 43 NORRKÖPING,
Pg: 41 99 59-2 Hemsida: www.svenskalag.se/NFDK

Ordförande: Burim Haradinaj, 0735-12 68 91, burim.haradinaj@gmail.com
Sekreterare: Erik Ström, 076-13 54 761, stromen1993@gmail.com
Nybörjaransvarig: Burim Haradinaj, 0735-12 68 91, burim.haradinaj@gmail.com
Talangansvarig: Mikael Sörman, 070-418 77 77, tillsattare@gmail.com
Domartillsättare Mikael Sörman, 070-418 77 77, tillsattare@gmail.com
Telefontider till domartillsättare: 1 mars – 31 oktober tisdagar 18.00-20.00

OBS - Beställning av domare per telefon endast denna tid, via epost senast kl 20.00 tisdagar. Använd
tillsättarens epost: tillsattare@gmail.com eller telefon, 070-418 77 77