STEG 1 ANORDNAS 10-11 AUGUSTI 2019

I form av en helgkurs lördag-söndag (ej övernattning) arrangerar Östergötlands Fotbollförbund årets Steg 1-kurs. Det är två heldagar 08.00-16.30 båda dagarna. Efter kursen blir domaren klassad som distriktsdomare och behörig att döma fotboll 11 mot 11. Hen kommer även få en användare i Fogis och i större grad tillsättas av domarklubbarna.

Utbildningen genomförs på Scandic Väst i Linköping. Kursen kostar 1500 kronor, i det ingår mat båda dagarna, kursgenomförande och material. Sista anmälningsdag för kursen är 14 juni och besked om man blir uttagen till kursen eller ej lämnas innan månadens slut. Gör din intresseanmälan nedan - fyll i samtliga uppgifter korrekt.

Domare som under året genomfört utbildning för att döma 9 mot 9 och även skaffat sig praktisk erfarenhet kommer premieras vid uttagning.

Är du införstådd med tid och plats för kursen?