Domarutbildningar

HAR NI UTBILDADE DOMARE I FÖRENINGEN?

Ungdomsdomare (upp till spelformen 9 mot 9)
Nytt för i år är att Svenska Fotbollförbundet infört en utbildning för domare som vill döma upp till 9 mot 9. Det ses som ett bra första steg in till de lite äldre åldrarna och de större spelformerna. Från Östergötlands Fotbollförbunds sida ser vi helst att man genomför denna utbildning innan en Steg 1. Har man aldrig dömt förut alls men har god fotbollskunskap kan detta vara en bra start på domarkarriären. Mer information finns här.

INFORMATION OM STEG 1

Avser utbildning för att få döma ända upp till spelformen 11 mot 11. Utbildningen omfattar till att börja med tre tillfällen. Domarkommittén i Östergötland har inför 2019 beslutat att endast hålla Steg 1 utbildningar under hösten. Detta för att man först ska ha chansen att gå en utbildning för ungdomsdomare (upp till 9 mot 9). De som gått en sådan utbildning kommer premieras när antagningen till Steg 1 kurser sker.

STEG 2
Distriktsdomare som siktar på att bli div 5-domare och som av sin domarklubb föreslås till Steg 2 genomgår först fortbildning för div 5-domare samt klarar löptesttiderna för div 5. Teori och praktik för Steg 2 anordnas i samband med ArosCupen i Västerås i slutet av juni månad. Härutöver ingår utbildningsmatcher (minst 2 st) som ingår i ÖFF:s ordinarie seriespel. Efter godkänd Steg 2-utbildning kan domaren klassificeras som ordinarie div 5-domare året därpå.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE
Östergötlands distriktsdomare kallas till obligatorisk fortbildning. Arrangeras 1 kväll samt 1 dag - där det ingår praktisk domarträning. Härutöver tillkommer löptest.

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE
Östergötlands div 5-domare kallas till obligatorisk fortbildning (gäller endast klassificerade div 5-domare samt kandidater till Steg 2). Arrangeras som helgkurs (tillsammans med div 4-domare) där det ingår löptest och eventuellt praktisk domarträning.

UTBILDNINGSPLAN (datum, platser) FÖR 2019

STEG 1 FÖR NYBÖRJARE (minimiålder 16 år)
Inget exakt datum finns för denna utbildning. Klart är dock att den arrangeras under hösten och att man bör ha dömt barn- och/eller ungdomsfotboll innan för att delta.

FORTBILDNING DIV 4-DOMARE (endast behöriga domare)
2-3 februari i Linköping, löptest på kursen

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE + Steg 2 (endast behöriga domare)
2-3 februari i Linköping, löptest på kursen

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE (endast behöriga domare)
5 februari i Linköping + 9 februari i Linköping
6 februari i Norrköping + 10 februari i Linköping

UTBILDNINGAR I FÖRENINGSREGI
Föreningar/domarklubbar som är intresserade av att arrangera en egen domarutbildning kontaktar ÖFF:s kansli, tel 010-476 50 66 eller hampus.haglund@osterg.rf.se. Man kan exempelvis ha ett behov av att utbilda domare för 5 mot 5 och 7 mot 7 och behöva stöd i det arrangemanget.

Östergötlands Distriktsinstruktörer (DI) finns förtecknade här nedan. Endast dessa DI är behöriga att hålla i våra Steg 1-kurser.
Daniel Johansson, Norrköping
Linda C Johansson, Norrköping
Arne Karlsson, Ödeshög
Kristoffer Karlsson, Mjölby
Anders Kellerman, Norrköping
Pettersson Benny, Finspång

Mats Samuelsson, Norrköping
Paul Shamoun, Norrköping
Anders Storm, Norrköping
Henrik Söderqvist, Linköping
Peter Vistrand, Boxholm

Östergötland har från och med 2018 även en Riksinstruktör i form av Freddy Engström, Mjölby.

Vid ev frågor är Ni välkomna att höra av Er till Mia Lindell på tel 010-476 50 66 eller mail hampus.haglund@osterg.rf.se
Östergötlands Fotbollförbund
Domarkommittén