Distriktslag

En av de basuppgifter ÖFF är ålagda att bedriva är spelarutbildningsaktiviteter, en stor del består av DISTRIKSLAGSVERKSAMHETEN.
From 2018 sker en del förändringar i verksamheten. Vi kommer inte jobba med 14-åringar (födda 2004) i distriktslagesverksamhet utan mer i bredare utbildningssatsningar via SvFF SUP. Ansvarig är stefan.strandberg@osterg.rf.se
I övrigt har ÖFF verksamhet för 4 olika årskullar. (15 och 16 år)
I listen till vänster kan Ni finna information om de årskullar som är aktuella just nu.
Ansvariga är konsulent Dan Elofsson, 010-476 50 62 , dan.elofsson@osterg.rf.se