Ökad samverkan inom svensk fotboll

ÖFF:s styrelse bjuder härmed in er föreningsföreträdare till ett dialogmöte den 7 december kl. 17.30.

Vårt syfte med kvällen är att informera er om det pågående arbetet med "Ökad samverkan inom svensk fotboll" och självklart också svara på eventuella frågor.

Vi har också för avsikt att redovisa vår sammanfattning av de nu 40 genomförda föreningsintervjuerna. Här har vi bl a lyft frågan om för- och nackdelar med att regionalisera vårt distrikt.

Alla föreningar har under hösten fått ut information om det pågående arbetet, vilket också finns att läsa på vår hemsida, se bifogad länk.

Svenska Fotbollförbundet skickade nyligen ut ett föreningsbrev där man presenterar mer konkreta arbetshypoteser på hur Fotbollssverige i framtiden skulle kunna samarbeta i större och starkare distrikt, allt för att öka den samlade nyttan för våra medlemsföreningar. Se bifogad länk.

Vi genomför detta digitala möte i Teams, utifrån följande förutsättningar:

DATUM: 7 december

TID: 17.30-19.00

PLATS: Teamslänk skickas ut till anmälda deltagare den 5 december

ANMÄLAN: Via mail senast den 4 december till mia.lindell@idrottostergotland.se

Varmt Välkomna!!

Sven-Inge Arnell / Ordförande och Thomas Kölnäs / Kanslichef