Film med råd om naturgräsplaner

Östergötlands Fotbollförbund har i samarbete med Indigrow, IFK Wreta Kloster och Vreta Kloster GK tagit fram en film på temat bättre naturgräsplaner. Den korta filmen är anpassad för att öka kunskapen hos styrelser, anläggningsansvariga och planskötare. Läs mer om tips, råd och länk till filmen.

Håkan Eriksson, naturgräsexpert på Indigrow som är utvecklingspartner till ÖFF

KUNSKAP OM NATURGRÄS

Det finns ett behov att öka kunskap en om skötsel av fotbollsplaner hos många föreningar:

- Man kanske inte som förening tar hjälp av kunskap om hur naturgräs fungerar. Det går med ganska enkla medel få till riktigt bra fotbollsplaner. Man kanske inte luftar tillräckligt, vattnar för mycket eller för lite, eller klipper för mycket av gräset vid ett tillfälle, säger Håkan Eriksson.

Jens Henningsson, banchef på Vreta Kloster GK

GOLFEN KAN LÄRA FOTBOLLEN

Fotbollen och golfen har gemensamt vikten av att ha bra naturgräs på planer och banan för sin verksamhet. Jämfört med fotbollsföreningar har golfklubbar mer resurser och bättre förutsättningar att sköta naturgräs.

- Vi besitter en hög kunskap om hur man sköter en gräsmatta. Vi har en stor maskinpark med många skötselmaskiner för olika skötselmomenten. Vi är gärna med att ta fram ett skötselprogram för hur en fotbollsförening kan sköta en gräsplan, säger Jens Henningsson.

Jörgen Lööv, ordförande i IFK Wreta Kloster

PLANER VIKTIGA I FÖRENINGSUTVECKLING

IFK Wreta Kloster har medvetet arbetat med att förbättra sina naturgräsplaner på sin anläggning Kungsbrohov och samarbetar med den näraliggande golfklubben.

- Vi tog ett beslut för 4-5 år sedan att vi ville ha två gröna fotbollsplaner. Vi kunde då inte vattna den så kallade B-planen, men vi kunde vattna A-planen. Då tog vi beslutet om att kunna bevattna båda planerna och det blivit mycket bättre. Vi har ett jättebra samarbete med Vreta Klosters GK som hjälper oss med viktiga stödinsatser under året utifrån en framtagen skötselplan. Satsningen på planerna har påverkat vår hela fotbolls och föreningsverksamhet på ett mycket positivt sätt, säger Jörgen Lööv.

ÖFF STÄRKER STÖDET

Anläggningsfrågan och skötsel av planer blir en alltmer viktigare fråga ur många perspektiv för föreningarna.

- Från ÖFF:s sida höjer vi nu ambitionerna i att stötta föreningarna i anläggningsfrågan som omfattar alltifrån finansiering och utveckling till drift, skötsel och miljöaspekter. Vi har ett gott samarbete med RF-SISU, våra samarbetspartners och ser också positivt på möjligheten att ta hjälp av golfen som ligger före inom anläggningsutveckling. Rådet är att styrelsen tar sig tid att titta på den här åtta minuter långa filmen och reflekterar kring hur man strategiskt kan utveckla sina naturgräsplaner och även sin anläggning, säger Johan Thorén, utvecklingskonsulent på ÖFF.

LÄNK TILL FILMEN

Klicka på länken för att se filmen med fler tips och råd.
HÄR hittar ni mer information om hur ÖFF arbetar med anläggningsfrågan för att stötta föreningarna.