Tränarutbildning C (C-Diplom)

Tränarutbildning C är det första steget i SvFF:s tränarstege. Har man aldrig gått en tränarutbildning tidigare ska man alltså börja med den här utbildningen.
Efter kursen kan man välja att gå "Tränarutbildning b Ungdom " (ungdomsspår) eller "UEFA B" (seniorspår).

Upplägg: 1 dag (fysisk träff) + Hemuppgifter + 1 dag (fysisk träff)

Innehåll:
Med barnen i fokus, barns utveckling, beskrivning av spelet, barnfotboll och lärande, att kunna och förstå fotboll, lek, fysisk träning i barnfotbollen, planering, tränarens förhållningssätt under match, koordinationsövningar och lekar, träningsprogram.

Vill Du genomföra utbildningen i Din förening?
Kontakta "Ditt" lokala SISU-kontor:
- Norrköping, 010-476 50 38
- Linköping, 010-476 50 36
- Motala, 010-476 50 31
ÖFF:s kansli,dan.elofsson@idrottostergotland.se

Planerade utbildningar:- - -
ÖFF arrangerar Tränarutbildning C i Linköping den 24 oktober och den 21 november 2020.
Instruktörer: Kent Hellström och Anders Borg Carrum
Utbildningen är under 2 dagar, 08:30-17.00 båda dagarna.
Plats: Teori och Praktik i Linköping.
Faktisk kostnad är 1000 kr per deltagare (resten finansieras via RF:s Projektstöd)
Anmälan/frågor: dan.elofsson@idrottostergotland.se senast den 5 oktober 2020
010-476 50 62
Pga Corona-situationen kan antalet deltagare begränsas.


- - -
SMEDBY AIS och SISU Norrköping arrangerar Tränarutbildning C den 17 oktober och 1 november 2020.
Anmälan/frågor till ulf.rann@smedbyais.se
- - -

För Futsaltränare (inför kommande Futsaltränarkurs) genomför ÖFF Tränarutbildning C i Linköping den 6  september och 20 september 2020.
Kontakta dan.elofsson@idrottostergotland.se för mer info.
- - -