Tränarutbildning C

Tränarutbildning C är det första steget i SvFF:s tränarstege. Har man aldrig gått en tränarutbildning tidigare ska man alltså börja med den här utbildningen.Efter kursen kan man välja att gå "Tränarutbildning b Ungdom " (ungdomsspår) eller "UEFA B" (seniorspår).

Tränarutbildning C består av två kursmoduler med tid för hemuppgifter emellan. Varje kursmodul består av en fysisk träff på en hel dag med både teori och praktik.

Mycket av utbildningen bygger på digitala uppgifter på Fotbollsportalen. Registrera dig redan nu på Fotbollsportalens startsida för att under utbildningen enkelt få tillgång till uppgifterna. Nedan följer information om kursinnehåll och kursupplägg.

Modul 1

Den första modulen syftar till att ge insikt i de mest grundläggande delarna av svensk fotbolls utbildningsmaterial. Efter en inledning som tar upp viktiga grunder såsom utbildningsmaterialet, barnkonventionen och trygg fotboll presenterar tränarutbildarna utbildningens olika huvudteman som är spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys.

Inom varje område ingår mycket samtal och reflektion både i små och stora grupper. I slutet av dagen knyts de tre delarna ihop genom ett praktikpass som leds av tränarutbildarna.

Hemuppgifter

Efter den första modulen följer en period då du som deltagare får prova att praktisera utbildningens innehåll i verksamheten i ditt lag. Utbildningens hemuppgifter är:

  • Sätta sig in i spelarutbildningsplanen för den spelform där du själv är aktiv.
  • Reflektera över matchens genomförande i ditt lag.
  • Genomföra en träning från spelarutbildningsplanen med ditt lag.
  • Planera för (och om möjligt genomföra) ett föräldramöte med ditt lag (spelarmöte om du tränar vuxna spelare)
Modul 2

Under den andra fysiska dagen får du möjlighet att reflektera över hemuppgifterna och deras teman tillsammans med tränarutbildarna och övriga deltagare. Ni deltagare delas upp i små grupper baserat på i vilken spelform ni är aktiva. Erfarenhetsutbyte mellan dig och andra deltagare som tränar spelare i liknande ålder är en stor del av dagen.

Samtalen sammanfattas alltid i helgrupp där även ett mer åldersöverskridande perspektiv ges. I slutet av dagen genomför du tillsammans med några andra deltagare en övning på planen.
Kontaktperson, Dan Elofsson ÖFF:s kansli, dan.elofsson@idrottostergotland.se

- - -

Planerade utbildningar:

P A U S

Pga Corona-situationen är utbildningsverksamheten "pausad". Vi ska försöka att erbjuda digitala varianter för de utbildningar som påbörjats under hösten 2020, dvs att slutföra dessa.
LKPG 15 dec 2020