Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning. Thomas Kölnäs, kanslichef på Östergötlands Fotbollförbund, berättar om hur vi i distriktet jobbar med frågan

Varför ska föreningarna ha det här materialet som bas för barn- och ungdomsverksamheten?
FSLL beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll. Genom att arbeta med FSLL och implementera den i verksamheten blir man en tydlig del av svensk fotboll där föreningens jobb hänger ihop med SvFF:s spelarutbildningsplan och tränarutbildning. De fem övergripande riktlinjerna som materialet fokuserar på är viktiga för alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll. Vi tror att föreningarnas arbete med FSLL kan leda till trevligare match- och träningsmiljöer samt att flera spelar längre och får bättre utveckling.

Hur stöttar distriktet föreningarna i det arbetet?
Östergötlands Fotbollförbund erbjuder föreningarna kostnadsfria utbildningar av Fotbollens spela, lek och lär genom Idrottslyftet samt stöttning vid implementeringen av den genom ÖFF:s Spelarutbildare (SU). Materialet och handledningen till FSLL är väldigt enkelt och tydligt utformat där förslag på upplägg, filmer, genomgång av de fem riktlinjerna m.m finns att ta del av. Detta gör att det är enkelt för en förening att även på egen hand hålla i egna FSLL-träffar.

Hur påverkar FSLL arbetet hos distriktet?
Fotbollens spela, lek och lär är utgångspunkten i tränar- och spelarutbildningen vi bedriver för barn- och ungdomsfotbollen. Materialet används både internt i vår organisation såväl externt när vi träffar föreningar runt omkring i Östergötland. Vi arbetar med att sprida de viktiga budskapen som FSLL har och hoppas på att nå ut till fler än bara ledarna ute i föreningarna.

Webbplatsen för FSLL finns på länken nedan. Där hittar ni det grundläggande innehållet i både text och film. För att ta del av flera filmer behöver man köpa häftet med inloggning.
Se LÄNK.

Ni kan även läsa mer om FSLL hos Svenska Fotbollförbundet, se bifogad LÄNK.

Kontaktperson i distriktet för frågor kring FSLL:
Stefan Strandberg
010-476 50 65
stefan.strandberg@osterg.rf.se

Kontaktperson i distriktet för frågor kring Idrottslyftet:
Dan Elofsson
010-476 50 62
dan.elofsson@osterg.rf.se