Leda laget i träning

Utbildningen leda laget i träning är en del av ÖFF: s arbete med SvFF: s spelarutbildningsplan. Utbildningen finns i två versioner, en som riktar sig till ledare för barn på nivå 1 och 2 (8-12 år) och en för ledare till ungdomar på nivå 3 och 4 (13-19 år). En utbildning tar ca 3 timmar att genomföra.

Utbildningen består av både teori och praktik och syftar till att ge ledarna en inblick i spelarutbildningsplanen samt hjälpa dem att omsätta innehållet i praktiken. Utbildningen utgår främst från vad som är lämpligt att träna på i de aktuella åldrarna och hur man praktiskt genomför träningar med utefter lämpliga teman. Det gäller både upplägg och planering av en träning, lämpliga övningar och ledarskap.

Utbildningen arrangeras av föreningar på sin egen hemmaplan med ett eller flera lag från föreningen som övningstrupp. Föreningar kan själva genom sin spelarutbildningsplansansvarige hålla i utbildningen men ÖFF kan också tillhandahålla en instruktör om så önskas. Föreningar som vill arrangera utbildningen kontaktar Stefan Strandberg på ÖFF: s kansli för mer information och för att få tillgång till materialet:
Telefon, 010-476 50 65
E-post, stefan.strandberg@osterg.rf.se