Fotbollsglädje

Utbildningen fotbollsglädje är en del av ÖFF: s arbete med SvFF: s spelarutbildningsplan och riktar sig till ledare och föräldrar till barn som är 7 år eller yngre. Utbildningen håller på i ca 2 timmar och innehåller både teori och praktik.

Utbildningen syftar till att ge alla föräldrar en första inblick i fotbollen och hur fotbollsföreningen genom sina medlemmar arbetar med att uppfylla barnrättsperspektivet och riktlinjerna i fotbollens spela, lek och lär. Utbildningen innehåller även en praktisk del där man visar hur en träning för barn 7 år och yngre är upplagd.

Målsättningen är att föräldrarna efter utbildningen ska känna sig trygga med att deras barn deltar i en verksamhet som bygger på sunda värderingar som sätter barnets bästa i fokus. Förhoppningen är även att föräldrarna ska känna att de klarar av att vara delaktiga i sitt barns idrottande, t.ex. genom att hjälpa till med att hålla i en lek under träningen.

Utbildningen arrangeras av föreningar på sin egen hemmaplan. Föreningar kan själva genom sin spelarutbildningsplansanvarige hålla i utbildningen men ÖFF kan också tillhandahålla en instruktör om så önskas. Föreningar som vill arrangera utbildningen kontaktar Stefan Strandberg på ÖFF: s kansli för mer information och för att få tillgång till materialet:
Telefon, 010-476 50 65
E-post, stefan.strandberg@osterg.rf.se