Tränarutbildning B Ungdom (Tr Bu)

Tränarutbildning B-ungdom.

Tränarutbildning B-Ungdom: Fyra kursdagar (2+2) á åtta timmar. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.
ÖFF:s kansli,dan.elofsson@idrottostergotland.se
--
Tränarutbildning B-diplom Ungdom vänder sig till tränare för ungdomar i åldern 13-19 år. Materialet är en fortsättning på Tränarutbildning C-diplom inom SvFF:s utbildningsprogram.
--
Innehåll: Ungdomsfotboll och lärande, matchen som inlärningstillfälle, taktik och spelsystem, fotbollsfys, barnkonventionen, spelförståelse mm.

Aktuella utbildningar:
- - -
ÖFF arrangerar Tränarutbildning B Ungdom i Norköping 14-15 november och 5-6 december 2020.
Kursinstruktörer är Stefan Strandberg, Kent Hellström och Anders Borg Carrum.
Kontakta stefan.strandberg@idrottostergotland.se
- - -