Tränarutbildning B Ungdom (Tr Bu)

Tränarutbildning B-ungdom.

B ungdom består av 4 kursdagar som är uppdelade på två kursmoduler. Kursen är en fortsättning och fördjupning på C kursen. Nedan följer information om kursens innehåll.

Modul 1

Utbildningen handlar till stor del om att börja utveckla ditt lags sätt att spela. Detta sker inom ramarna för lagets spelsystem. Under den första modulen guidar tränarutbildarna dig genom några viktiga utgångspunkter som påverkar spelsystemet inom områdena spelet, fotbollens ledarskap och fotbollsfys. Inom varje område ingår mycket samtal och reflektion både i små och stora grupper. Båda kursdagarna i Modul 1 knyts ihop genom praktik på planen.

Hemuppgifter

Efter den första modulen följer en period då du som deltagare får prova att praktisera utbildningens innehåll i verksamheten i ditt lag. Utbildningens hemuppgifter är:

  • Börja forma ett spelsystem för ditt lag.
  • Planera för (och om möjligt genomföra) en match med ditt lag.
  • Planera och genomföra en träning med ditt lag.
  • Genomföra två utvecklande samtal med spelare från ditt lag.

Modul 2

Den första dagen av modul två handlar nästan uteslutande om samtal och reflektion kopplat till de fyra hemuppgifterna. Du får diskutera vilka utmaningar du upplever inom de fyra uppgifternas områden och hur de delarna kan utvecklas vidare i ditt lag. I slutet av dagen genomför du tillsammans med några andra deltagare en övning som ni själv har bestämt.

Under utbildningens sista dag flyttas fokus från helheten mot mindre detaljer. Dagen fokuserar på matchanalys och fotbollsaktionens fyra delar (spelförståelse, teknik, fys och psykologi). I slutet av dagen genomförs ett praktikpass som mer fokuserar på fotbollsaktionens delar.
Kontaktperson: Dan Elofsson ÖFF:s kansli, dan.elofsson@idrottostergotland.se

Aktuella utbildningar:
P A U S

Pga Corona är denna verksamhet pausad tillsvidare.
LKPG 15 dec 2020