Utlåning av amatör med dubbel bosättning - godkända avtal

Inför säsongstarten 2008 infördes rätten för amatörer att representera två (2) föreningar.
Förutsättningen för denna överenskommelse är att spelaren innehar status som amatör samt att han eller hon innehar "dubbel bosättning på icke pendlingsbart avstånd".
OBSERVERA att utlåningen gäller endast seriespel - ej cuper, DM eller liknande tävlingar.
OBSERVERA även att fr o m säsongen 2012 äger resp distrikt rätt att själva avgöra om man godkänner dessa avtal, eller ej.
En förutsättning för att en spelare ska beviljas rätten att representera 2 föreningar är således att de BÅDA aktuella distrikten godkänner utlåningen.

2018 års säsong

Här presenteras just nu aktuella och godkända ansökningar

Nr Namn Pers-nr Moderförening Lånande förening t o m
1. Gabriel Bilan 960124 Trollhättans FK (Västergötland) Tallboda IF 2018-11-14
2. Moa Jangbrand 980928 Linghems SK Växjö BK (Småland) 2018-11-14
3. Filip Johansson 970627 IK Sturehov (Örebro Län) Mjölby Södra IF 2018-11-14
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.