Nya Tillståndsbestämmelser

ÖFF tar med omedelbar verkan över prövningen av tillståndsansökningar för alla cuper och matcher inom eller utom Sverige som ni i föreningarna arrangerar eller anmäler lag till. Vad betyder det för er förening?

Det betyder att ni från och med nu alltid ska vända er till ÖFF när ni ska arrangera en ungdomscup oavsett om det enbart är svenska lag med eller om det kommer hit lag från andra länder. Samma sak gäller om ni ska delta med lag i en cup utomlands eller om ni bjuder in ett utländskt lag för att spela vänskapsmatch. För er i föreningarna innebär ändringen inte någon annan skillnad än att de blanketter som ni hämtat på SvFF:s hemsida nu hämtas på ÖFF:s hemsida och att ni skickar in ansökningarna och erlägger avgiften till ÖFF i stället för till SvFF.

Blanketter
ÖFF har tagit fram två nya blanketter som ersätter alla hittills använda ansökningshandlingar (rosa, gula och vita blanketter). Blanketterna (med en enkel information till användarna) kan rekvireras på ÖFF:s hemsida under rubriken dokumentbank eller via bifogade PDF-filer:
Tillståndsansökan vid arrangemang av tävling (PDF-dokument, 156 kB) samt Tillståndsansökan vid internationell match eller deltagande i utomnordisk turnering (PDF-dokument, 107 kB) Inga blanketter kommer att finnas tryckta för distribution utan föreningarna hämtar ut dessa på hemsidan.

Avgifter

Kostnaden för ovan nämnda ansökningshandlingar är 350 kr/st och faktureras i efterhand.

Försäkringar

Spelare som har en giltig licens är alltid försäkrad under eller i samband med match eller vid resa till och ifrån träning. Försäkringen gäller såväl inom som utom Sverige. Personer som utför uppdrag åt förening (ledare) är försäkrade via RF:s Grundförsäkring såväl inom som utanför Sverige. Färsäkringens giltighet påverkas inte av om tillstånd för matcher där spelare medverkar har beviljats eller inte.

Notera att de nya bestämmelserna och dess praktiska tillämpning trädde i kraft den 5 december 2005