Meddelande om WO

Denna elektroniska blankett ifylls då förening lämnat eller erhållit wo.
Genom ett knapptryck på knappen "Skicka" längst ned till vänster så skickas den till ÖFF:s tävlingsansvarige (Tjonne)

Meddelande om wo Obligatoriskt