Ansökan om spel med kombinerat lag (avseende seniorlag)

Ansökan om spel med kombinerat SENIORlag insänds till ÖFF i samband med serieanmälan (senast 10 jan resp 10 feb). OBS! Det kombinerade lagets namn ska inledas med den förenings namn som ämnar vara ansvarig för laget (ta fram laguppställning, lagets kontaktperson, erhålla fakturor för lagets kostnader mm).