Anmälan till ÖFF:s Årsmöte och Representantskapsmöte (SENIORFOTBOLL) den 6 mars 2019

OBS! OBS! OBS! Glöm inte att ta med ifylld FULLMAKT till mötet!

Anmälan ÖFF tillhanda SENAST DEN 28 februari!

Utöver ovan nämnda person önskar vi anmäla ytterligare (OBS! På grund av utrymmesbrist kan vi bara tillåta TOTALT MAX 2 personer per förening) Obligatoriskt