Anmälan av lag till Danske Banks HERRcup - DIGITAL BLANKETT

Denna blankett används vid anmälan av HERRlag (senior) till Danske Banks Herrcup 2020.
Anmälan ÖFF tillhanda SENAST DEN 10 NOVEMBER.

Endast för Förbundslag (= Div 3 och högre) - ange om Ni önskar deltaga även i gruppspelen eller önskar gå direkt till slutspelet