Sanktionsansökan

Tänk på:

  • Deltagande lag äger rätt att endast spela i det föreningsnamn som finns registrerat hos Svenska FF/RF
  • ÖFF kommer att genomföra licenskontroll i denna turnering
  • Arrangerande förening är skyldig att arkivera laguppställningar från deltagande lag i ett år efter tävlingens genomförande.
  • Uppmana deltagande lag att ta ut sin laguppställning från Fogis

Vid frågor kontakta carro.phalen@idrottostergotland.se

Åldersgrupp Obligatoriskt
Spelform Obligatoriskt
Vi spelar utan resultaträkning för 12 år och yngre Obligatoriskt
Vi följer SvFFs nya spelformer för ungdom Obligatoriskt
Vi spelar helt enligt SvFFs Futsal-regler Obligatoriskt