ÖFF:s avgifter i coronatider

Snart dags för debitering från Östergötlands FF. Vad gäller i dessa speciella tider?

Denna säsong går verkligen till historien som en av de mest egendomliga vi upplevt. Likväl så hoppas vi att det mesta inom en snar framtid kan återgå till en någotsånär normal vardag. Ett steg i detta är att vi inom kort kan börja detaljplanera för att dra igång tävlingsverksamheten även för senior- och äldre ungdomslag.

Medverkan i ÖFF:s tävlingar medför en kostnad och här, i detta brev, vill vi förtydliga hur vi kommer att hantera dessa avgifter innan ni erhåller fakturan från oss. Fakturan kommer att skickas ut i juni månad.

Flera föreningar menar att full avgift inte ska behöva erläggas då vissa serier nu är tänkta att halveras. ÖFF ställer sig dock till fullo bakom SvFF:s följande tankar och motivering:

"Serieavgifterna grundar sig i det arbete som läggs ner på att administrera serierna. I och med beslutet om enkelserier tycker många föreningar att även avgifterna bör halveras eller i alla fall minskas. SvFF och de flesta av distrikten är nog av uppfattningen att administrationen snarare har ökat i och med förändrade spelformat."

ÖFF:s styrelse har, med ovan gjorda uttalande från SvFF som grund, beslutat att inte göra några avdrag på de traditionella anmälningsavgifterna till serie- och cupspel. Även laglicensavgifterna kommer att förbli oförändrade.

ÖVRIGA AVGIFTER ÖFF

kommer inte att debitera för matchändringar som gjorts hittills, inte heller för wo-matcher som hittills lämnats och inte debitera någon avgift för de lag som dragit sig ur under april eller maj månad.

WO som kommer att lämnas och lag som kommer att dra sig ur seriespelet från det att vi drar igång verksamheten kommer att debiteras enligt gängse taxa, vilket även gäller kommande matchändringar.

FÖRLÄNGD BETALNINGSTID

ÖFF har full förståelse för att föreningarna nu har det besvärligt ekonomiskt och ger, av det skälet, följande möjligheter för er:
• Fakturorna har längre betalningstid än normalt
• Avgifter som berör ungdomsfotbollen betalas senast den sista augusti
• Avgifter som avser seniorfotbollen har sista betalningsdag den sista september
• Förening ges möjlighet att delbetala fakturan, så här gör ni då: - skriv fakturanumret och betala den del av totalsumman som gäller vid betalningstillfället - vid flera delbetalningar och vid slutbetalning noteras samma fakturanummer