Ökad risk för matchfixing i de lägre divisionerna

Mot bakgrund av det rådande läget i världen, och det vakuum inom elitidrotten som det har medfört, ser vi för närvarande ett väldigt stort intresse hos en mängd spelbolag världen över att erbjuda spel på våra svenska träningsmatcher.

Det gäller även träningsmatcher mellan lag lägre nere i seriesystemen som vanligtvis inte är föremål för vadhållning. Med ett kraftigt ökat spel på matcher i de lägre divisionerna följer också en stor risk att även problematiken med matchfixing och otillåten vadhållning ökar på dessa nivåer.

Det är därför viktigt att spelare, ledare och domare på alla nivåer känner till vad matchfixing och otillåten vadhållning är, vilka risker som följer med det och hur man ska agera om man kommer i kontakt med det. Ett enkelt sätt att utbilda sig om detta är att använda svensk idrotts gemensamma webbutbildning mot matchfixing.

https://utbildning.minmatch.se/