Seniorserierna är nu lottade!

Nu finns spelprogram publicerade för samtliga seniorlag. Se vidare under rubriken Resultat och Tabeller.