Vi konstaterar glädjande

positiva siffror vad gäller urdragna lag och wo-matcher i vår distriktsfotboll den gångna säsongen.

Vi ser en kraftig minskning både vad gäller wo och urdragna lag, men även av flyttade matcher. Här presenterar vi lite siffror för säsongen 2019 (med jämförelsen med säsongen 2018 inom parentes):

Urdragning/uteslutning av lag
Senior 12* (30)
Ungdom ** 21 (22)

WO-matcher
Senior 36 (57)
Ungdom ** 22 (30)

Matchändringar
Senior 457 (574)

* Endast 3 lag drog sig ur under pågående säsong. De övriga har försvunnit innan serierna startat eller blivit uteslutna då de lämnat wo i sista seriematchen
** Med ungdom menas pojkar och flickor 13-19 år